Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är Förenta Nationernas centrala organ där varje nation kan framföra sin uppfattning och bli hörd av de andra nationerna i vilken fråga det än må vara. Alla medlemmar i FN representeras i generalförsamlingen. Varje land har en röst, rika som fattiga, stora som små. Särskilt viktiga frågor avgörs med två tredjedelars majoritet av de röstande. Varje medlemsland representeras av en delegation som består av flera personer. En delegation leds i regel av en diplomat med ambassadörsstatus.

Generalförsamlingens generaldebatt pågår under tre månader med början den tredje tisdagen i september. Under följande vår och sommar kan församlingen återinkallas för att behandla ärenden som inte hunnits med under höstmötet. Specialsessioner, som ordnas för behandling av en särskilt viktig fråga, kan äga rum när som helst under året. Brådskande extramöten kan sammankallas när så krävs med endast någon dags varsel. Församlingen väljer en ordförande varje år som leder församlingens sammanträden.

Röstningen
Resolutionerna som generalförsamlingen antar är enbart rekommendationer till medlemsstaterna. Dessa rekommendationer kan dock ha stor tyngd eftersom generalförsamlingen representerar nästan alla länder i världen och ger därmed röst åt dessa nationers gemensamma åsikter.

Möten
I början av varje reguljär session håller generalförsamlingen en generaldebatt där man ofta vänder sig till stats- och regeringschefer. Under FN:s 50-årsjubileum 1995 samlades ledarna för alla medlemsstaterna i huvudkvarteret i New York.

FN:s fasta utskott:
I slutet av generaldebatten diskuteras de flesta frågorna i generalförsamlingen sex fasta utskott:

 1. Första utskottet (nedrustning och internationell säkerhet)
 2. Andra utskottet (ekonomiska och finansiella frågor)
 3. Tredje utskottet (sociala, humanitära och kulturella frågor)
 4. Fjärde utskottet (specialpolitiska frågor och avkolonisering)
 5. Femte utskottet (administrativa och budgetära frågor)
 6. Sjätte utskottet (rättsliga frågor)

Generalförsamlingens funktion:

 • Att diskutera vilken fråga som helst och besluta om rekommendationer i vitt skilda ämnen (utom i frågor som för tillfället behandlas av säkerhetsrådet).
 • Att diskutera frågor som rör militära konflikter, fredsbevarande insatser och nedrustning.
 • Att diskutera sätt och metoder för att förbättra barns, ungdomars och kvinnors situation.
 • Att diskutera hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
 • Att granska rapporter från säkerhetsrådet och andra huvudorgan, liksom från generalsekreteraren.
 • Att anta nya medlemsländer och utnämna generalsekreterare på rekommendation av säkerhetsrådet.
 • Att välja de andra huvudorganens medlemmar.
 • Att besluta hur mycket varje medlemsland ska betala till FN och hur pengarna ska användas.

Här finns mer information på engelska. 

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta