A-Ö Webbindex

Frisk skog för friska människor – och klimatet

Världen förlorar 10 miljoner hektar skog varje år på grund av avskogning – ett område som motsvarar ungefär hela Islands storlek. Insekter skadar cirka 35 miljoner hektar skog årligen. Situationen är extremt allvarlig, inte minst med tanke på att...

En dräglig framtid för alla är möjlig om vi vidtar akuta klimatåtgärder

Det finns flera genomförbara och effektiva alternativ för att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till de klimatförändringar vi människor orsakat, och de är dessutom tillgängliga just nu, sade forskare i den senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC...

Givarkonferens i Bryssel: från ord till handling

”Idag är en mycket positiv dag ur internationell solidaritetssynvinkel. Tillsammans med våra partners har vi samlat in 7 miljarder euro totalt för att visa stöd för folket i Turkiet och Syrien efter de förödande jordbävningarna. Mer än hälften av...

Madde och Matilda förverkligade sin dröm

Madde Wik, 22 år och Matilda Hemming, 27, från Österbotten, Finland, är två bästisar som har vanliga jobb på dagarna. Men på fritiden gillar de att dansa, sjunga och uppträda, de har nämligen fått se en av sina största...

Internationella lyckodagen

Lycka och välbefinnande är universella mål och ambitioner för människor runtom i världen. Varje år den 20 mars uppmärksammar FN den internationella lyckodagen. FN tar tillfället i akt och vill ifrågasätta huruvida lycka och välbefinnande ingår i medlemsländernas nationella...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UN Nordic News in English

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?