A-Ö Webbindex

75 år av fredsbevarande verksamhet inom FN

FN:s fredsbevarande verksamhet 75 år. FN:s fredsbevarare har arbetat för att rädda och förändra människors liv i världens mest ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga situationer. Sedan 1948 har fler än två miljoner fredsbevarare i form av uniformerad och civil personal...

En FN-fredsbevarares resa från Grönland till Golanhöjderna

Befälhavare Janne Kristina Larsen har tjänstgjort i dansk militär och fredsbevarande styrka från Grönlands glaciärer till Golanhöjderna. Efter att ha tjänstgjort i den danska flottan i Nuuk på Grönland gick hon med i FN:s fredsbevarande verksamhet. Från 2018 till 2019...

Risk finns att 1,5°C kommer att nås före 2027

Globala temperaturer kommer sannolikt att stiga till rekordnivåer under de kommande fem åren. Uppvärmningen drivs av höga halter av växthusgaser i atmosfären och beräknas bli förstärkt av det värmande väderfenomenet El Niño, som väntas ta fart senare i år, enligt...

FN:s fredsbevarande verksamhet 75 år: ”Vi ger människor hopp”

Søren är major i den danska militärstyrka som för närvarande är utplacerad som FN-militär observatör och fredsbevarare i UNTSO, FN:s vapentillsynsorganisation i Mellanöstern. När han gick med i UNTSO i september 2022 var han på intet sätt en nykomling i...

Obstetrisk fistel förstör fortfarande kvinnors liv

Obstetrisk fistel förstör fortfarande kvinnors liv i en alarmerande takt. Internationella dagen mot fistel uppmärksammas varje år den 23 maj. Globalt har obstetrisk fistel nästan helt utrotats i höginkomstländer där det finns tillgång till högkvalitativ obstetrisk vård. Ändå drabbar...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

UN Nordic News in English

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?