A-Ö Webbindex

1 av 5 fiskar fångas under radarn

Enligt uppskattningar kommer 1 av 5 fiskar som fångas i världen från illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske. Denna verksamhet är ansvarig för en ekonomisk förlust som omfattar 11–26 miljoner ton fisk varje år. Som jämförelse kan noteras att den...

Ryska språket: många nyanser av blått

Ryska är ett av fyra östslaviska språk och har totalt talar över 258 miljoner språket runtom i världen. Det är det mest talade slaviska språket och det mest talade modersmålet i Europa. Den 6 juni är det ryska språkets...

Plastföroreningar: övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig

Världsmiljödagen. Mer än 400 miljoner ton plast produceras varje år över hela världen, varav hälften i engångsproduktion. Av den återvinns mindre än 10 procent. På världsmiljödagen den 5 juni agerar v​​i globalt för att #BeatPlasticPollution. Uppskattningsvis hamnar 19-23 miljoner ton...

Sveriges tryckfrihetsförordning utsedd till världsminne av Unesco

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. Förordningen var först i världen, och innebar både rätten att uttrycka sig fritt och att ta del av allmänna handlingar. I dag bevaras det unika källmaterialet på Riksarkivet...

Allt färre rökare i de nordiska länderna

Internationella dagen mot tobak. De nordiska länderna ligger lågt både vad gäller rökvanor och tobaksrelaterad dödlighet – Sverige ligger lägst. Idag är Internationella dagen mot tobak. Årets tema är "Vi behöver mat, inte tobak". Publikationen ”Rökavvänjning i Norden” presenterade följande...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

UN Nordic News in English

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?