A-Ö Webbindex

Internationella år och årtionden

Sedan 1959 har FN uppmärksammat internationella år och årtionden. De syftar till att skapa medvetenhet om frågor av global betydelse samt att skapa ramverk...

FN avslutar fredsbevarande uppdrag i Darfur

Den 22 december 2020 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2559, som avslutade UNAMID:s fredsbyggande operationer i Darfur i slutet av 2020. I ett pressmeddelande...

FN satsar på koldioxidneutralitet 2021

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att nollutsläpp vid mitten av århundradet kommer att vara FN:s högsta prioritet 2021. ”FN:s centrala ambition för 2021 är att...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UN Nordic News in English

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?