A-Ö Webbindex

Våld i hemmet: en kvinna dödas var elfte minut

Våld mot kvinnor och flickor är den mest långvariga och största inskränkningen på de mänskliga rättigheterna i världen. Var 11:e minut dödas en kvinna eller flicka av en partner eller familjemedlem. Kvinnor och flickor utsätts också för ett allt mer...

COP27 avslutas med löfte om klimatskadefond

FN:s klimatkonferens COP27 nådde sitt slut söndagen den 20 november efter intensiva förhandlingar på övertid. Det största och mest historiska resultatet utgjorde beslutet om den klimatskadeståndsfond som innebär att man kommer att ersätta de länder som drabbas hårdast av...

Världstoalettdagen: Att synliggöra det osynliga

Världstoalettdagen. 3,6 miljarder av världens befolkning lever utan toaletter, vilket bidrar till att försämra deras hälsa och förorena miljön. Otillräckliga sanitetssystem sprider mänskligt avfall i floder, sjöar och mark och förorenar vattenresurserna. Den 19 november är Världstoalettdagen. Alla ska ha...

COP27: Nordisk ungdoms krav för klimatet

Med mer än 50 evenemang täcker Nordic Pavilion ett brett spektrum av ämnen på COP27. Bland dessa fanns följande: hur man bygger upp på ett miljövänligt sätt efter kriget, livsmedelssystem, skogen och dess betydelse, förhållandet mellan klimat och genusfrågor...

Vad betyder plast för klimatförändringen?

När vi talar om plastföroreningar kanske du tänker på plastpåsar som stryper vattendjur eller flaskor som skräpar ner miljön. Men effekterna av plastföroreningar går långt utöver den färdiga produkten och börjar med hur plast tillverkas. Plastindustrin är faktiskt den snabbast...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UN Nordic News in English

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?