Januari 
04  Internationella punktskriftsdagen (A/RES/73/161)
24  Internationella dagen för utbildning (A/RES/73/25)
27  Internationella dagen till minne av förintelsens offer (A/RES/60/07)

Februari 
04  Världscancerdagen [WHO] (A/RES62/10)
06  Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning (WHO)
11  Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap (A/RES/70/212)
13  Värlsdagen för radio (UNESCO)
20  Världsdagen för social rättvisa (A/RES62/10)
21  Internationella dagen för modersmål [UNESCO] (A/RES/56/262)

Mars
01  Internationella dagen mot diskriminering (UNAIDS)
03  Världsdagen för natur- och djurliv
08  Internationella kvinnodagen
20  Internationella glädjedagen (A/RES/66/281)
20  Internationella dagen för det franska språket
21  Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering (A/RES/2142 XXI)
21  Världspoesidagen [UNESCO]
21  Internationella dagen för Nowruz (A/RES/64/253)
21  Internationella dagen för skogar och träd (A/RES/67/200)
21  Internationella Downs syndrom -dagen (A/RES/66/149)
22  Internationella vattendagen  (A/RES/47/193)
23  Världsmeteorologidagen [WMO] 
24  Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. (A/RES/65/196)
24  Världstuberkulosdagen [WHO]
25  Internationella dagen till minne av slaveriets offer (A/RES/62/122)
25 Internationella solidaritetsdagen för frihetsberövad eller förvunnen personal (A/RES/49/59)

April
02  Internationella autismdagen (A/RES/62/139)
04  Internationella dagen för minor och minröjning (A/RES/60/97)
06  Internationella sportdagen för utveckling och fred 
07  Världshälsodagen [WHO]
07  Världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folkmord
12  Internationella dagen för bemanande rymdfärder (A/65/L.67)
20  Internationella dagen för det kinesiska språket
21  Världsdagen för kreativitet och innovation (A/RES/71/284)
22  Internationella dagen för Moder Jord (A/RES/63/278)
23  Engelska språkets dag
23  Världsdagen för böcker och copyright [UNESCO]
23  Spanska språkets dag
25  Världsmalariadagen [WHO]
26  Världsdagen för intellektuell äganderätt [WIPO]
26  Internationella dagen till minnet av Tjernobylkatastrofen (A/RES/71/125)
28  Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen [ILO]
29  Minnesdagen för den kemiska krigsföringens offer
30  Internationella Jazzdagen (UNESCO 36 C/Resolution 39)

Maj
02  Världsdagen för tonfisk (A/RES/71/124)
03  Internationella dagen för pressfrihet (A/DEC/48/432)
08–09  Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget (A/RES/59/26)
11-12  Världsdagen för flyttfåglar [UNEP]
15  Internationella familjedagen (A/RES/47/237)
16  Internationella dagen för fredlig samlevnad (A/RES/72/130)
17  Internationella telekommunikationsdagen (A/RES/60/252)
21  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling (A/RES/57/249)
22  Internationella dagen för biologisk mångfald (A/RES/55/201)
23  Internationella dagen för utrotning av obstetrisk fistula  (A/RES/67/147)
24  ”Vesak”, fullmånens dag
29  Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal (A/RES/57/129)
31  Internationella dagen mot tobak [WHO]

Juni
01  Globala dagen för föräldrar
03  Världsdagen för cyklar (A/RES/72/272)
04  Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression (A/RES/ES-7/8)
05  Världsmiljödagen (A/RES/2994 XXVII)
05  Internationella dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (A/RES/72/72)
08  Världshavsdagen (A/RES/63/111)
12  Internationella dagen mot barnarbete [ILO]
13  Internationella dagen för medvetenhet om albinism (A/RES/69/170)
14  Internationella blodgivardagen [WHO]
15  Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (A/RES/66/127)
16  Internationella dagen för familjeremitteringar  (A/RES/72/281GC 38/Resolution 189)
17  Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (A/RES/59/115)
18  Internationella dagen för hållbar gastronomi (A/RES/71/246)
19  Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt (A/RES/69/293)
20  Världsdagen för flyktingar (A/RES/55/76)
21  Internationella yogadagen
23  FN:s dag för offentliga tjänster (A/RES/57/277)
23  Internationella dagen för änkor (A/RES/65/189)
25  Internationella dagen för sjöfarare [IMO] (STCW/CONF.2/DC.4)
26  Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (A/RES/42/112)
26  Internationell solidaritetsdag för tortyroffer (A/RES/52/149)
27  Internationella dagen för små- och medelstora företag (A/RES/71/279)
30 Internationella dagen för asteroider (A/RES/71/90)
31 Internationella dagen för parlamentarism (A/RES/72/278)

Juli
(första lördagen i juli)  Internationella dagen för kooperativ (A/RES/47/90)
11  FN:s befolkningsdag [UNDP]
15  Värlsdagen för ungdomars talanger (A/RES/69/145)
18  Internationella Nelson Mandela dagen (A/RES/64/13)
28  Världsdagen om hepatit (WHO)
30  Internationella dagen för vänskap (A/RES/65/275)
30  Värlsdagen mot trafficking (A/RES/68/192)

Augusti 
09  Internationella dagen för världens ursprungsfolk (A/RES/49/214)
12  Internationella ungdomsdagen (A/RES/54/120)
19  Internationella dagen för humanitärt arbete (A/RES/63/139)
21  Internationella dagen till minnet av terrorismens offer (A/RES/72/165)
23  Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande [UNESCO]
29  Internationella dagen mot kärnvapenprov (A/RES/64/35)
30  Internationella dagen till minnet av tvångsförsvunna personer (A/RES/65/209)

September
05  Internationella dagen för välgörenhet
08  Internationella läskunnighetsdagen [UNESCO]
10  Internationella suicidpreventiva dagen [WHO]
12  Internationella dagen för syd-syd samarbete
15  Internationella dagen för demokrati (A/RES/62/7)
16  Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet (A/RES/49/114)
21  Internationella fredsdagen  (A/RES/36/67)
23  Internationella dagen för teckenspråk (A/RES/72/161)
26 Internationella sjöfartsdagen (valfri dag sista veckan i september) [IMO]
27  Världsturismdagen [UNWTO]
28  Internationella dagen för universell tillgång till information [UNESCO] (38 C/70)
28  Internationella rabiesdagen [WHO]
30  Internationella dagen för översättning (A/RES/71/288)

Oktober 
01  Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106)
02  Internationella ickevåldsagen (A/RES/61/271)
02  Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor (första måndagen i oktober) (A/RES/40/202)
05  Internationella dagen för lärare [UNESCO]
07  World Habitat Day (A/RES/40/202 A)
09  Världspostunionens dag [UPU]
10  Världsdagen för mental hälsa [WHO]
11  Internationella dagen för flickor                                            
13  Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer  (A/RES/44/236)
13  Världssyndagen (andra torsdagen i oktober) [WHO] 
15  Internationella dagen för landsbygdens kvinnor (A/RES/62/136)
16  Världslivsmedelsdagen (A/RES/35/70)
17  Internationella dagen för utrotning av fattigdom (A/RES/47/196)
20  Världsdagen för statistik (A/RES/64/267)
24  FN-dagen  (A/RES/168 II)
24  Världsdagen för information om utvecklingsfrågor (A/RES/3038 XXVII)
27  Världsdagen för audiovisuellt kulturarv [UNESCO]
31  Världsdagen för städer (A/RES/68/239)

November 
02  Internationella dagen för att för att upphäva straffrihet för brott mot journalister (A/RES/68/163)
05  Internationella dagen för tsunamikännedom (A/RES/70/203; draft A/70/472/Add.3)
06  Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter (A/RES/56/4)
10  Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling [UNESCO]
12  Internationella dagen mot lunginflammation (WHO)
14  Världsdiabetesdagen [WHO] (A/RES/61/225)
16  Internationella dagen för tolerans (A/RES/51/95)
16  Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom [WHO]
17 Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor (tredje söndagen i november) (A/RES/60/5) 
18  Världsfilosofidagen (tredje torsdagen i november) [UNESCO]
19  Världsdagen för toaletter
20  Internationella barndagen 
20  Industrialiseringsdagen för Afrika (A/RES/44/237)
21  Världsdagen för TV (A/RES/51/205)
25  Internationella dagen mot våld mot kvinnor (A/RES/54/134)
29  Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket (A/RES/32/40)
30  Internationella dagen till minnet av offren för kemisk krigsföring (OPCW C-10/5)

December 
01  Internationella aids-dagen 
02  Internationella dagen för avskaffande av slaveri 
03  Internationella dagen för handikappade (A/RES/47/3)
05  Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling (A/RES/40/212)
05  Världsdagen för jordmån
07  Internationella dagen för civil luftfart [ICAO] (A/RES/51/33)
09  Internationella dagen mot korruption (A/RES/58/4)
10  Mänskliga rättigheternas dag (A/RES/423)
11  Internationella dagen för världens berg (A/RES/57/245)
12  Internationella dagen för neutralitet (A/RES/71/275)
12  Internationella dagen för universell sjukförsäkring för alla (A/RES/72/138)
18  Internationella migrationsdagen (A/RES/55/93)
18  Internationella dagen för det arabiska språket
20  Internationella dagen för mänsklig solidaritet (A/RES/60/209)