A-Ö Webbindex

Klimatförändring

 

“Klimatförändringen är den avgörande utmaningen för vår tidsålder”
António Guterres, FN:s generalsekreterare 

I december 2015 slöts det så kallade Parisavtalet under FN:s klimattoppmöte COP21. Avtalet har hyllats som en ”monumental triumf för mänskligheten och planeten”.

Parisavtalets främsta mål är att begränsa temperaturhöjningen väl under 2 grader under detta århundrade och driva ansträngningar för att begränsa höjningen ytterligare till under 1,5 grader över den förindustriella nivån.

För att nå dessa ambitiösa och viktiga mål ska tillräckliga finansiella medel tillämpas för att förstärka utvecklingsländers och de mest utsatta ländernas åtgärder i enlighet med deras nationella mål.

Länder ska nå kulmen av sina utsläpp så fort som möjligt och därefter fortsätta att ta fram nationella klimatåtgärdsplaner som specificerar deras framtida mål för att motarbeta klimatförändringen. Det nya avtalet stipulerar även principen att kommande nationella planer skall vara minst lika ambitiösa som de nuvarande som dramatiskt kommer att bromsa de globala utsläppen.

Länder ska delge sina nationella klimatmål, så kallade NDC:s (Nationally Determined Contributions), vart femte år och stadigt öka på sina ambitioner på lång sikt.

UNDP

”Detta avtal utgör språngbrädan för större framsteg i utrotning av fattigdom, stärkt arbete för fred och ett värdigt liv med möjligheter för alla” konstaterade dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon.

Fakta:

  • Avtalet undertecknades av världsledarna i FN:s högkvarter i New York den 22 april 2016
  • Avtalet trädde i kraft efter att det undertecknats av minst 55 nationer som tillsammans står för minst 55 % av de globala utsläppen

UNRICs relaterade länkar:

Klimatavtalet: Bakom kulisserna
FN:s klimatpanel UNFCC:s hemsida: http://newsroom.unfccc.int/
UNFCC: Bringing the Paris Agreement into Force: http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/bringing-the-paris-agreement-into-force/

FN-organisationer och institutioner som arbetar för miljön och klimatet

Översikt över rapporterna av FN:s klimatpanel

Kyotoprotokollet

  • På UNFCCC:s hemsida (engelska)

Agenda 2030