A-Ö Webbindex

Förvaltarskapsrådet

Sedan det sista förvaltarskapsområdet – Palau som förvaltats av USA – blev självstyrande i oktober 1994 har rådets verksamhet formellt upphört. Det ska återuppta sina möten endast om det uppkommer behov för det.

Då FN bildades fanns det delar av världen som inte hade något fungerande statsskick. Några områden hade under första världskriget kommit under andra länders styre, andra lösgjordes från andra världskrigets förlorarstater. När FN bildades placerades dessa områden under särskilt skydd och fick beteckningen förvaltarskapsområden. Förvaltarskapsrådet inrättades som ett av FN:s huvudorgan för att leda den sociala utvecklingen i dessa territorier. Från början fanns det elva sådana, de flesta i Afrika och Stilla havet.

Förvaltarskapsrådet sammanträdde i regel en gång om året. Rådet studerade rapporter från stater som haft ansvaret för förvaltarskapsområden, bedömde om dessa stater stött områdenas strävan efter att bli självständiga eller att få självbestämmanderätt, granskade klagomål från områdena och sände representanter att besöka dem för att utröna om bistånd behövdes.

Här finns mer information på engelska.

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta