A-Ö Webbindex

Internationella domstolen

Internationella domstolen är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut, belägen i Fredspalatset (Peace Palace) i Haag i Nederländerna.

Endast stater, det vill säga inte individer, kan dra en tvist inför Internationella domstolen. När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra tvister har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut. En annan uppgift för domstolen är att ge rådgivande yttranden på begäran av andra FN-organ.

Internationella domstolen har medverkat till att många tvister avgjorts. Exempelvis avgjorde den 1992 hur land- och sjögränsen skulle dras mellan El Salvador och Honduras. Domstolen har också löst en tvist om gränsdragningen på kontinentalsockeln mellan Danmark (Grönland) och Norge. Därmed drogs också gränsen mellan de båda ländernas fiskezoner. Ett annat beslut handlade om tillämpningen av FN-konventionen om folkmord i länder som tidigare ingick i Jugoslavien (1993).

Internationella domstolen har sitt säte i Haag i Nederländerna och är ständigt i session. Den består av 15 domare som väljs av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Två eller flera domare får inte vara från samma land. Nio domare måste vara ense för att ett beslut ska kunna fattas.

 

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta