A-Ö Webbindex

Fredsbevarande arbete

I FN:s fredsbevarande trupper ingår så väl militär personal som civil personal.
Kraven varierar men du måste vara vid mycket god hälsa och beredd att arbeta under svåra och ibland farliga förhållanden. FN:s jobbsajt länkar direkt till rekryteringssidan för fredsbevarande operationer. I Sverige arbetar Folke Bernadotteakademin på uppdrag av UD med att bidra med civil personal till internationella fredsinsatser. Rekrytering av militär personal till den svenska utlandsstyrkan sköts av Försvarsmakten.

Mer information om rekryteringen hitter du här: UN Peacekeeping