Jobb och praktik inom FN

Man kan arbeta för FN på olika sätt. Beroende på individuella kvalifikationer och yrkeserfarenhet är olika tjänster möjliga. FN och organisationens många program, organ och tillknutna arbetsgrupper, planerar, organiserar och implementerar en rad olika aktiviteter och uppgifter. FN:s arbete behöver därför personal med olika utbildning och erfarenhet.

Praktik inom FN

FN-familjen och dess tillhörande organisationer erbjuder en rad praktikmöjligheter. Praktikprogrammen vänder sig vanligtvis till universitetsstuderande som håller på att slutföra sin kandidat- eller magisterexamen i ett ämne som är relevant för organisationen.

JPO-programmet

JPO-programmet syftar till att vara ett slags utbildning under arbete för unga akademiker som önskar arbeta inom internationellt utvecklingsarbete.

Internationella professionella

International Professionals, dvs så kallade P-personal, är internationellt rekryterad FN-personal med högre akademisk examen. P-tjänsterna är uppdelade i P2-P5.

Fredsbevarande arbete

I FN:s fredsbevarande trupper ingår så väl militär personal som civil personal. Kraven varierar men du måste vara vid mycket god hälsa och beredd att arbeta under svåra och ibland farliga förhållanden.

Länkar

På denna webbplats hittar du länkar till många olika FN program och organisationer: (på engelska):

FN flaggan
FN anställd

Lediga FN-tjänster i Bryssel: