A-Ö Webbindex

FN-volontärer

FN:s volontärprogram (UNV) upprättades av FN:s generalförsamling 1970 för att fungera som en operativ partner inom utveckling och biståndsprojekt runt om i världen. Idag finns det omkring 4 000 kvalificerade, erfarna och motiverade kvinnor och män med mer än 140 olika nationaliteter som årligen tjänstgör i utvecklingsländer som volontärspecialister och fältarbetare. Eftersom FN:s volontärprogram involverar en rad olika sektorer har man ett register över omkring 110 yrkeskategorier.

FN:s volontärprogram delar upp kandidater i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Generellt sett krävs att FN-volontärer har relevant erfarenhet från arbete i fält, de måste vara minst 25 år och ha något slags akademisk examen.

Läs mer om att arbeta som FN-volontär här: UN Volunteers