A-Ö Webbindex

Internationella professionella

International Professionals, så kallade P-personal, är internationellt rekryterad FN-personal med högre akademisk examen. P-tjänsterna är uppdelade i P2-P5. Uppdelningen baseras på nivån för krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Internationell personal rekryteras från ett så brett geografiskt område som möjligt för att uppnå en så bred representation som möjligt bland medlemsländerna.

Det är FN:s gängse hållning att utannonsera alla lediga tjänster, inte endast de på ingångsnivån P2-P3. Dessa tillsätts enbart genom uttagningsprov, så kallade competitive exams, nationella uttagningsprov. Dessa prov organiseras i förhållande till vilka länder som är otillräckligt representerade bland FN-anställda.

Uttagningsproven genomförs i ett antal yrkeskategorier, t.ex. administration, ekonomi, data, juridik, bibliotekskunskap, statskunskap, information, social utveckling och statistik.

För att vara kvalificerad för P1/P2-tjänster måste den sökande ha en lägre akademisk examen och vara högst 32 år. För P3-tjänster måste den sökande ha en högre akademisk examen, fyra års yrkeserfarenhet och vara högst 39 år. För både P1/P2 och P3 gäller att man skall kunna tala engelska eller franska flytande. Alla som uppfyller dessa kriterier och tror på FN:s mål och ideal är välkomna att söka.

Läs mer här: UN Careers

General Staff, eller G-personal, är lokalt rekryterad FN-personal som tjänstgör på ett lokalt eller regionalt kontor. G-tjänster är vanligtvis så kallade supporttjänster, t.ex. administration, teknisk och datasupport, vaktmästeri och personaladministration. Men G-personal utför också ofta mer utmanande uppgifter t.ex. inom kommunikation eller IT.

Liksom många FN-tjänster finns det för G-tjänsterna krav på flera års yrkeserfarenhet. G-tjänster är uppdelade i G2-G7, som i sin tur är uppdelade i 11 underkategorier. Kategorierna baseras främst på yrkeserfarenhet.

Läs mer om de olika kategorierna här: UN Careers kategorier