A-Ö Webbindex

Ekonomiska och sociala rådet

Ekonomiska och sociala rådet kallas vanligen ECOSOC. Det ägnar sig åt ekonomiska frågor som handel, transporter, industrialisering och ekonomisk utveckling, samt sociala frågor som befolkning, barn, bostäder, kvinnors rättigheter, diskriminering, narkotikamissbruk, brottslighet, social välfärd, ungdomar, miljö och livsmedel. Rådets beslut är rekommendationer till medlemsländerna. Det kan handla om hur utbildning och hälsostandarder ska förbättras eller hur skyddet av de mänskliga rättigheterna ska främjas så att det omfattar alla människor överallt.

ECOSOC har 54 länder som medlemmar som alla väljs av generalförsamlingen för en treårsperiod. Rådet har normalt ett möte per år. Besluten fattas med enkel majoritet.

Det Ekonomiska och sociala rådets funktioner:
• Att fungera som ett huvudforum för internationella ekonomiska och sociala frågor.
• Att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiska och sociala framsteg.
• Att främja lösningar för internationella ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem, så väl som internationellt kultur- och utbildningssamarbete.
• Att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande självbestämmanderätt.


ECOSOC:s kommissioner
ECOSOC:s arbetsfält är alltför stort för ett enda organ och därför har rådet ett antal kommissioner till sin hjälp. Några av dem kallas funktionella kommissioner och förbereder ECOSOC:s behandling av olika frågor. De är:

 • FN:s statistikkommission
 • Kommissionen för narkotika
 • Kommissionen för social utveckling
 • Kommissionen för kvinnors ställning
 • Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt
 • Kommissionen för hållbar utveckling
 • Kommissionen för utveckling inom vetenskap och teknologi
 • Kommissionen för befolkning och utveckling
 • FN:s skogsforum.

Andra kommissioner är regionala. De behandlar problem i olika geografiska områden. De är:

 • ECA – Ekonomiska kommissionen för Afrika
 • ECE – Ekonomiska kommissionen för Europa
 • ECLAC – Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien
 • ESCAP – Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stilla havet
 • ESCWA – Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

ECOSOC får rapporter och beslutsunderlag från de funktionella och regionala kommissionerna och även från FN:s fack- och udnerorgan. Ofta arbetar dessa olika organ tillsammans för att genomföra projekt.

Här finns mer information på engelska.

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta