A-Ö Webbindex

JPO-programmet

JPO-programmet syftar till att vara ett slags utbildning under arbete för unga akademiker som önskar arbeta inom internationellt utvecklingsarbete. Programmet sponsras av de unga akademikernas respektive regeringar och varar normalt två år om kandidatens prestation har varit tillfredsställande. I Sverige är det SIDA, på uppdrag av UD, som står för rekryteringen av JPO-kandidater. SIDA finansierar också de svenska JPO-tjänsterna.

Det främsta syftet med JPO-programmet är att ge unga välutbildade individer möjligheter att ytterligare utveckla sin förståelse för och utvidga sina praktiska kunskaper inom sitt expertområde. JPO-programmet garanterar inte anställning inom FN-systemet. Ett antal individer har emellertid fortsatt att tjänstgöra inom FN efter det att JPO-kontraktet gått ut.

Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka en JPO-tjänst:

  • Svenskt medborgarskap
  • Akademisk examen motsvarande magisternivå
  • Utmärkta kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare ett av FN:s officiella språk
  • Ett till två års relevant yrkeserfarenhet
  • Personliga egenskaper som flexibilitet och förmåga att arbeta under stress.
  • Förmåga att anpassa sig till nya miljöer och kulturer.
  • Sökande skall ej ha fyllt 33 år

Den kandidat som utses ges tillfälle att få värdefull fälterfarenhet. JPO:er involveras ofta direkt i att leda projekt. Under överinseende av en överordnad kollega förväntas de överta mycket ansvar på kort tid. Detta ansvar är primärt projektrelaterat och omfattar olika stadier av projektet, såsom planering, implementering, övervakning och utvärdering.

JPO-tjänster annonseras på Sidas hemsida www.sida.se.

Läs mer om hur du ansöker på Sidas hemsida