A-Ö Webbindex

Mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Mål 8 är att verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt, samt full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Agenda 2030