Den 63. Generalforsamling åbnet

0
431

 

Samlingen af den 63. Generalforsamling åbnede i dag med FN’s Generalsekretær General Ban Ki-moons tale efterfulgt af præsidenterne for Brasilien, USA samt Frankrig på vegne af Den Europæiske Union.

Udenrigsminister Per Stig Møller vil tale for Generalforsamlingen på vegne af Danmark til eftermiddagsmødet d. 29. september.

Under den generelle debat har alle medlemsstater en chance for at reflektere over fælles, såvel som egne, vigtige spørgsmål og bekymringer. Hver taler er blevet bedt om frivilligt at begrænse sine bemærkninger til 15 minutter.

Ved dette års diskussion har formanden for den 63. samling, Miguel d’Escoto Brockmann, valgt "Virkningen af den globale fødevarekrise om fattigdom og sult i verden samt behovet for at indføre demokrati i FN" som det overordnede tema.

Alle 192 medlemsstater vil blive repræsenteret i dette års generelle debat og denne, samt mange pressekonferencer, kan blive fulgt på følgende webside: http://www.un.org/webcast/ga.html.

Rækkefølgen af talere (hyppigt opdaterede) er noteret på http://www.un.org/ga/63/generaldebate/. Den fulde ordlyd af hver erklæring vil blive tilføjet efterhånden som dagen skrider frem.

Den generelle debat slutter onsdag d. 1. oktober, under hensyntagen til FN’s observation af Eid al-Fitr som en officiel helligdag den 30. september. Torsdag den 25. september vil Generalsekretæren indkalde til et topmøde om Årtusindemålene.

Generalforsamlingen har besluttet at behandle mere end 150 punkter på dagsordenen under denne session, som teknisk set løber helt indtil d.14. september 2009.

Listen over talere er et interessant værktøj til at overvåge, hvordan deltagelse i de generelle forhandlinger har ændret sig gennem årene. Før i tiden blev den generelle debat rettet mod udenrigsministrene, men siden Årtusindetopmødet i september 2000 har der været en dramatisk stigning i antallet af stats – og regeringschefers deltagelse. Denne gang vil 92 stats – og regeringschefer tage del i den generelle debat i forhold til kun 43 tilbage i 1998.

På verdensplan forventes statsledere at holde omkring 1.500 bilaterale møder under Generalforsamlingen.

Den første tale i FN’s Generalforsamling bliver, efter sædvane, leveret af Brasilien. Sagnet siger, at fordi værtslandet ikke ønskede at tale først i 1950 ved den generelle debat, forhandlede formanden for Generalforsamlingen sig frem til en aftale med Brasilien, der således blev den første taler. Delegationen accepterede forslaget under forudsætning af, at de fremover altid ville være det første land til at tale på den generelle debat.