Dig og EU mod plastikposer

0
449
Foto: Flickr 2.0 Generic Rick Cooper CC BY 2.0

Foto: Flickr 2.0 Generic Rick Cooper CC BY 2.0

EU har mulighed for radikalt at mindske brugen af engangsplastikposer i løbet af de næste fire år, ved hjælp af de planer, der er fremlagt af EU-kommissionen i november 2013. Forslaget går ud på, at EU-lande skal modvirke brugen af de tynde plastikposer (som i Danmark især bruges til frugt og grøntsager), på en hvilken som helst måde de synes er passende. Valgmulighederne er blandt andet afgifter, at gøre brugen af bæreposer forbudt, eller at implementere nationale mål for reducering af poserne.

Europaparlamentet stemte i januar 2014 for en resolution, der gjorde de mest farlige slags plastik, og deriblandt bestemte plastikposer, forbudt fra år 2020. Resolutionen er en del af EU’s strategi om at reducere plastikaffald i naturen. EU-landene skal også introducere bindende mål for reduceringen af plastikaffald, hvis man spørger en række medlemmer af parlamentet.

I Rwanda er man allerede gået skridtet videre, og har gjort plastikposer ulovlige, og i Elfenbenskysten er produktion af plastikposer ulovligt.

I gennemsnit bruger en europæer 198 engangsplastikposer om året, hvilket svarer til en pose pr. husholdning pr. dag. Men det årlige forbrug varierer meget i EU, fra mellem 4 pr. person i Danmark og Finland, til 466 i Polen, Portugal og Slovakiet.

Hvad du kan gøre

EU skrider til handling, men succesen afhænger også af individers handlinger.
Vi er alle sammen ansvarlige for dette rod, og vi er alle ansvarlige for at sørge for, at det ikke bliver værre. Det er tid til fuldstændig at genoverveje hvordan vi som samfund bruger (eller misbruger) plastik.

Her er nogle tips, der er klar til at blive brugt:

– Hver gang du ser affald, så saml det op og smid det ud.
– Reducér, Genbrug, og Genanvend – du har hørt det før, men du ved godt hvad der sker, hvis du ikke gør det. Vær opmærksom på hvad du køber, og undgå produkter med for meget emballage, især engangsmateriale.
– Forlang flere og bedre muligheder for at sende ting til genanvendelse i dit område.
– Tag del i oprydning af strande og vandløb – eller organisér selv oprydninger. Selvom oprydninger ikke løser problemet, er de effektive til at skabe opmærksomhed omkring problemet.
– Vær opmærksom på eventuelle kilder der fører affald ud i havet i dit område, og forlang at disse bliver afskaffet.
– Vær meget opmærksom på dit miljømæssige aftryk. Opfordr til forandring igennem dine beslutninger og acceptér ikke de nuværende paradigmer om forbrug og spild.