Generalsekretærens budskab på Verdensdagen til Minde for Trafikofre

0
410

21. november 2010

På Verdensdagen til Minde for Trafikofre vil vi begræde de anslåede 1,3 millioner mennesker, der mister livet på verdens gader og veje hvert år, og vi vil forny vores beslutsomhed for at forhindre yderligere dødsfald.

Mange tragedier kan undgås gennem et sæt af dokumenterede, enkle foranstaltninger der gavner ikke kun enkeltpersoner og familier, men også samfundet som helhed.

Opmærksomheden vokser omkring trafikdræbte og kvæstede. Denne større bevidsthed har fået regeringer og deres partnere til at intensivere deres indsats. Tidligere på året erklærede FN’s Generalforsamling dette årti for at være ”årtiet til handling for trafiksikkerhed”, hvilket giver en mulighed for en global indsats.

Jeg opfordrer medlemsstaterne, internationale organisationer, civilsamfundsorganisationer, virksomheder og lokale ledere til at sikre, at årtiet fører til reelle forbedringer. Som et skridt i denne retning, bør regeringerne frigive deres nationale planer for dette årti, når der er global lancering den 11. maj 2011.

De Forenede Nationers trafiksikkerhedssamarbejde (Road Safety Collaboration) vil snart frigive sin globale plan for tiåret, som opfordrer til foranstaltninger der gør veje og køretøjer sikrere, forbedrer adfærden hos bilister og fodgængere, og forbedrer beredskabstjenester.
For mit vedkommende, har jeg udstedt et direktiv til alle FN-ansatte og til chauffører af FN biler, omkring praksis af trafiksikkerhed, herunder ved at bære sikkerhedssele, adlydende hastighedsgrænser og undgå brug af mobiltelefoner og andre distraktioner.

Hvis vi alle tager disse og andre simple foranstaltninger til os, kan vi give reel mening til denne afholdelse, og derved ære mindet om ofrene på den bedst mulige måde: nemlig med handling der skåner andres liv