Eritrea: Klart mønster af menneskerettighedskrænkelser

0
500
Ved Endabaguna modtagelsescentret i det nordlige Etiopien, bliver eritreianske flygtninge overført til en ny flygtningelejr i Hitsats. Størstedelen af flygtninge er unge mænd fra byerne. Foto kredit: UNHCR / K. Gebre Egziabher

Ved Endabaguna modtagelsescentret i det nordlige Etiopien, bliver eritreianske flygtninge overført til en ny flygtningelejr i Hitsats. Størstedelen af flygtninge er unge mænd fra byerne. Foto kredit: UNHCR / K. Gebre Egziabher

17.03.2015 – En foreløbig FN rapport om menneskeretssituationen i Eritrea har konstateret et meget klart mønster af overtrædelser. Rapporten er udgivet få dage før FN’s undersøgelseskommission for menneskerettigheder mødtes i Sverige for at drøfte Eritreas flygtningesituation.

Den mundtlige rapport blev bragt for Menneskeretsrådet, og er baseret på fire måneders vidtfavnende undersøgelser, der er foretaget af Kommissionen.

Kommissionen har ikke fået adgang til Eritrea, mens dets formand, Mike Smith, sagde at det havde indsamlet bevis fra mere end 500 medlemmer af Eritreas diaspora. Disse indikerede en bred vifte af overgreb. Kommissionens undersøgelsesudvalg besøger Sverige, som huser 9000 eritreanere, i dag og i morgen, d. 17-18 marts.

Smith påpegede, at værnepligten var universel og af ubestemt varighed. I en alder af 17 år kan eritreanere forvente at bruge deres liv i militæret, hvor de kæmper for at leve for under to dollars om dagen. Han understregede, at dette er ikke nok i forhold til at imødekomme basale behov og stifte familie. ”De fleste eritreanere har ingen forhåbninger for fremtiden”, sagde han.

I mellemtiden har regeringen indskrænket folkets generelle frihed til et punkt hvor ”individer knap nok føler at de har et valg i forhold til store livsbeslutninger såsom: hvor de skal bo, hvilken karriere de skal følge, hvem de skal gifte sig med, og hvilken religion de skal tilbede.”

For eritreanere, sagde Smith at ”frihedsberøvelse er en almindeligt kendsgerning, oplevet af et uforholdsmæssigt antal personer – mænd og kvinder, gamle og unge, og ikke mindst børn”. Tilbageholdelsescentrene varierer fra de officielle til de uofficielle lejre. Nogle består af metalcontainere, hvor fanger bliver fastholdt i ekstrem varme. Andre bliver lukket ind i indhegninger, uden husly.

Mike Smith. Foto Kredit: Mark Garten”Når først du havner i sådan en, er der en høj sandsynlighed for, at du bliver tortureret – enten for at forsøge at få en tilståelse ud af dig, eller bare for at straffe ulydig adfærd.”

Tortur er omfattende, både i form af tilbageholdelse og gennem værnepligten. Nogle eritreere, som blev interviewet af undersøgelseskommissionen, var enten blevet tævet eller tortureret for at spørge om medicin eller vand uden tilladelse.

Smith påpegede, at disse overgreb fandt sted i kølvandet på den såkaldte ”ingen krig, ingen fred” situation, som relaterer sig til Eritreas uløste grænseproblemer med nabolandene.

”Dette er blevet en undskyldning for næsten alle statens handlinger som generer eller fastholder menneskerettighedsovertrædelser”, sagde han. ”Det er et udtryk, der bliver misbrugt af de eritreanske myndigheder for at undergrave international menneskerettighedslovgivning.”

Under dette påskud er hele samfundet blevet militariseret, forfatningen er aldrig blevet implementeret og der er ingen retsstatsforhold. Ingen bliver holdt ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne.

”Er det overraskende”, spurgte Smith, ”at hundredvis af eritreere, under disse omstændigheder, vælger at forlade deres land? De trodser døden, når de krydser ørkeners og haves grænser.” Nogle af dem når aldrig frem til deres destination.

Eritrea udgør den anden største gruppe, efter syrere, som tager på den farefulde rejse i små både gennem Middelhavet til Europa. Tusindvis flere flygter til nabolande.

Undersøgelseskommissionen for menneskerettigheder i Eritrea blev oprettet af Menneskeretsrådet, Resolution A/HRC/RES/26/24. Den undersøger en bred vifte af anklager om krænkelser, siden Eritrea opnåede sin uafhængighed. Kommissionen vil præsentere sine konklusioner i en skriftlig rapport overfor Menneskeretsrådet i juni, 2015.

For mere information, se her:

Mundtlig erklæring for Menneskeretsrådets 28. forsamling.

For mere information, gå ind på Kommissionens hjemmeside

Kommissionens foreløbige rapport