Flygtninge bør ikke gøres til syndebukke efter angrebene i Paris

0
438
refugees

refugees

18.11.2015 – FN’s højkommissær for flygtninge (UNHCR) har udtrykt sin rædsel over angrebene i Paris og drabet på så mange uskyldige mennesker, men advarer imod at gøre flygtninge til syndebukke i efterdønningerne på angrebet. 

Højkommissær for flygtninge António Guterres udtrykker sin solidaritet med den franske regering og det franske folk, ligesom han også gjorde med den libanesiske regering efter de seneste angreb i Beirut. Guterres siger, at det er ”absolut nonsens” at forsøge at give flygtninge skylden for terrorangrebene og understreger, at flygtninge var de ”første ofre” og ikke kan holdes ansvarlige for det, der er sket i Paris, Beirut og andre steder.

I en tale under et besøg i Serbien opfordrede Guterres europæiske regeringer til ikke at handle på egen hånd oven på terrorangrebene og i stedet nå frem til en samlet løsning på den nuværende krise.

”Det er ikke flygtningestrømmene, der er grunden til terrorisme – det er terrorisme, tyranni og krig, der skaber flygtninge,” sagde han. ”Det står klart, at Daesh’ strategi ikke blot er at få europæere til at vende sig imod flygtninge, men også indenfor Europa og unionen at få borgere til at vende sig imod borgere, samfund til at vende sig imod samfund og lande til at vende sig imod lande.”

Ved en pressekonference i Genève advarede også talsmanden for UNHCR imod at give flygtninge skylden.

“Vi er dybt bekymrede over sprogbrug, der dæmoniserer flygtninge som gruppe. Det er farligt, da det vil bidrage til fremmedangsten. De sikkerhedsproblemer, som Europa står overfor er meget komplekse. Flygtninge bør ikke gøres til syndebukke og blive ofre i anden række for de tragiske hændelser,” sagde Melissa Fleming, talsmand for UNHCR.

Melissa Fleming advarede imod reaktioner fra nogle af medlemslandene, der trukket sig tilbage fra tilsagn om at hjælpe med at håndtere flygtningekrisen igennem genbosættelse og foreslået oprettelsen af flere grænseafspærringer. Samtidig er hun dog bekymret over de endnu ikke bekræftede nyheder om, at en af gerningsmændene i Paris er kommet ind i Europa som en del af flygtninge- og migrationsbevægelserne.

“Vi tror meget på vigtigheden af at bevare asylsystemets integritet. Begreberne asyl og terrorisme bør ikke anvendes sammen,” sagde Melissa Fleming og tilføjede, at flygtningekonventionen fra 1951 ekskluderer mennesker, der har begået alvorlige forbrydelser.

Melissa Fleming understregede, at langt størstedelen af dem, der kommer til Europa er på flugt på grund af forfølgelse og de livstruende konsekvenser, som konflikterne i deres områder har haft, og at de ikke i stand til at nå Europa på andre måder.

Hun understregede også, at mange flygter fra ekstremisme og terrorisme begået af “de samme mennesker, som har forbindelser til angrebene i Paris”. Talsmanden tilføjede også, at de risikable forhold i de nærmeste asyllande har tvunget mange til at forlade dem og søge mod Europa i stedet.