Generalsekretæren udtaler sig om Interkulturel dialog i Strasbourg

0
419

  FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon udtalte sig i går i Strasbourg til det Europæiske Parlaments session. Talen blev holdt af Jorge Sampaio, Generalsekretærens repræsentant for Civilisations Alliancen.

”Det er en stor en fornøjelse at sende en hilsen til alle de fremtrædende deltagere på dette vigtige møde i Europa-Parlamentet om interkulturel dialog.

Gennem hele sin historie har Europa oplevet frygtelige udbrud af væbnede konflikter, der ofte bunder i fordomme og had. Men kontinentet har også været frugtbar jord for nogle af verdens mest bemærkelsesværdige nyskabelser, kunstneriske frembringelser og videnskabelige udvikling. Europas enorme mangfoldighed og dens geografiske placering, i centrum af gamle og nye migrationsruter, har gjort det til et betydeligt mødested for tværkulturel interaktion og tværreligiøs dialog. Især dets nære forbindelser til naboer på tværs af Middelhavet gør Europa til en vigtig bro mellem civilisationer.

Ligesom mange andre regioner i verden, står Europa over for flere udfordringer, der består i at fremme den interkulturelle dialog. Migration, økonomisk usikkerhed og politiske spændinger lægger presset på forholdet mellem de forskellige kulturelle, etniske og religiøse grupper. Men det er netop i Deres region, hvor konstruktive kontakter i århundredernes løb har tilladt menneskeheden at tage store spring fremad, at mulighederne for forsoning og samarbejde eksisterer. Jeg opfordrer Dem til at få mest muligt ud af denne mulighed og at forfølge fælles økonomiske projekter, uddannelsesmæssige udvekslinger, og andre initiativer, der vil forbedre folks liv og skabe et bolværk mod intolerance, religiøs fundamentalisme og ekstremisme.

FN vil gøre sit for at støtte og supplere Jeres indsats, både i og uden for Europa. Alliancen af Civilisationer er ét af vores vigtigste køretøjer for dette arbejde. Det sigter mod at løse problemet med den voksende splittelse mellem samfund ved at fastholde et paradigme om gensidig respekt mellem folkeslag. Det har også til formål at mobilisere en fælles aktion til dette formål. Blandt Alliancens vigtigste initiativer er en Ungdomssolidaritetsfond, der skal fremme dialog.
 
"Hvis jeg skulle gøre det hele igen, vil jeg begynde med kultur." Disse berømte ord, som oftest tilskrives Jean Monnet, der har arbejdet så utrætteligt for den europæiske enhed, forbliver forbavsende relevante i dag. Tværkulturel tolerance, dialog, respekt og forståelse skal være grundpillerne i den bedre verden, vi forsøger at opbygge. Jeres stærke engagement er vældig opmuntrende i denne søgen. Af hensyn til utallige mennesker der lever mellem yderpunkter og længsel for værdighed og fred, så lad os arbejde sammen for at interkulturel dialog kan bære frugt. I denne ånd, skal I acceptere mine bedste ønsker for at få succes."