Generalsekretærens besked på Verdensdagen for vand

0
441

 

 Generalsekretærens besked på Verdensdagen for vand


22. marts 2009

Vand er vores mest dyrebare naturressource. Vi skal nu, mere end nogensinde før, arbejde sammen for at bruge det mest fornuftigt. Mens den tiltagende verdensbefolkning forbruger mere vand, gør klimaforandringer vand mindre tilgængeligt i mange regioner. Gletsjere smelter, regn bliver mindre forudsigeligt og oversvømmelser og tørke bliver mere ekstremt. Det er derfor livsnødvendigt, at forvalte vore vandressourcer fornuftigt.

De fleste af planetens vandressourcer, over og under jorden, er fælles. 40 % af verdens befolkning lever i ét af de 263 vandlagre, der er delt mellem to eller flere lande. Der er ofte bekymringer omkring udbrud af voldelige stridigheder i diskussionerne omkring delingen af de sparsomme vandressourcer. Men mens der er bekymringer om, at vand kan fungere som katalysator for vold mellem stater og samfund, er det ofte det modsatte, der reelt set sker. Samarbejde, og ikke konflikt, er det mest normale svar hos de mennesker, der står overfor konkurrerende interesser.

Under temaet ”Fælles vand, fælles muligheder”, vil Verdensdagen for Vand sætte fokus på hvordan vand, der deles mellem flere lande, kan agere som en samlende kraft. Der findes over 300 internationale vandaftaler over hele verden mellem lande, der ellers ikke kommer overens. Disse aftaler demonstrerer potentialet i, hvordan fælles vandressourcer kan bidrage til tillid og fremme fred. Politisk vilje, en fleksibel politisk ramme, stærke institutioner og en samlet tilgang vil hjælpe os til at bygge et fundament, der vil komme os alle til gode.

På denne dag opfordrer jeg regeringer, civilsamfundet, den private sektor og andre involverede, til på det kraftigste, at indse, at vores fælles fremtid afhænger af, hvordan vi forvalter vores dyrebare og begrænsede vandressourcer.