GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR BEKÆMPELSE AF ØRKENDANNELSE OG TØRKE

0
430
alt

alt

17. juni 2011

De mennesker, der bor i de tørre områder, som optager mere end 40 procent af vores planet, er blandt verdens fattigste og mest sårbare overfor sult. Ofte, er de afhængige af jord, der er nedbrudt, og hvor produktiviteten er faldet til under eksistensminimumet. I verdens bestræbelser på at nå millenniumsmålene, fortjener de udfordringer, som de milliarder af mænd, kvinder og børn står overfor, en særlig opmærksomhed.

I år vil Verdensdagen for Bekæmpelse af Ørkendannelse og Tørke falde i løbet af det Internationale År for Skove, erklæret af FN’s Generalforsamling til at uddanne det globale samfund om ​​skovene’s værdier og den ekstreme sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger det har at miste dem. Denne indsats er især relevant for tørre områder, hvor tørre skove og krat er rygraden på de tørre økosystemer.

43 procent af jordens tropiske og subtropiske skove er tørre skove. En ikke bæredygtig forvaltningen af jorden og landbruget er en væsentlig årsag til udtømningen – samt jordforringelse og ørkendannelse, der uundgåeligt følger. Desværre er det først efter at disse økosystemer er kompromitteret, at mange samfund eller myndigheder er blevet fuldt ud opmærksomme på vigtigheden af ​​de tørre skove for samfundets velfærd og velstand.

Den forvaltning, bevarelse og bæredygtige udvikling af tørre skove er central for bekæmpelsen af ørkendannelse. Den igangværende proces for at gøre Sahel mere grøn og andre succeshistorier rundt om i verden viser, at udpint jord kan blive regenereret ved skovlandbrugssystemer og anden bæredygtige praksis. Vi har brug for at gøre disse tiltag større og videreformidle deres resultater.

Vi er også nødt til at belønne dem, der gør tørre områder produktive, så de kan trives og så andre vil forsøge at efterligne dem. Ressourcer, som aktuelt er under udvikling under FN’s konvention om klimaændringer – såsom REDD Plus og The Green Climate Fund – kan nå langt vedrørende forbedringen af befolkningen i de tørre områders modstandskraft, da de er dem, der står til at blive ramt først og hårdest af klimaforandringerne. Alt for ofte er investeringer i de tørre områder blevet opfattet som uproduktive eller risikable, i stedet for en nødvendig vej til forbedring af velfærd for lokalsamfund og nationale økonomier. Vores udfordring er at ændre markedets opfattelse, så de tørre områder ophører med at være investeringsørkener.

Denne september, vil Generalforsamlingen indkalde til et topmøde om ørkendannelse, jordforringelse og tørke på dagen for den 66. samling i Generalforsamlingen. Næste år vil verdens ledere deltage i Rio +20 konferencen om bæredygtig udvikling. Jeg opfordrer regeringerne og deres partnere til at bruge disse begivenheder til at skabe større fokus omkring det at finde løsninger på denne presserende udfordring for en bæredygtig udvikling.