Generalsekretærens budskab på den Internationale Kvindedag, 8. marts 2007

0
390

Det er med glæde og ære, at jeg sender jer mine varmeste ønsker på denne Internationale Kvindedag – min første som Generalsekretær for De Forenede Nationer. Jeg håber, at I alle vil komme til at kende mig som jeres repræsentant og allierede i årene fremover.

Denne dag er vores alles – kvinder og mænds – mulighed for at forene os om en sag, der omfatter hele menneskeheden. At give kvinder indflydelse er ikke kun et mål i sig selv. Det er en forudsætning for at bygge bedre liv for alle på planeten.

Ingen kan sætte spørgsmålstegn ved beviserne for, at det forholder sig således. Ingen kan desuden benægte resultaterne af verdenstopmødet i 2005, hvor ledere bekræftede, at ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder for alle er essentielt for at fremme udvikling, fred og sikkerhed.

Dog er vi fortsat langt fra at videreudvikle denne forståelse til universal praksis. I næsten alle lande, er kvinder fortsat underrepræsenteret i beslutningstagende stillinger. Kvinders arbejde fortsætter med at være utilstrækkeligt værdsat og underbetalt, hvis overhovedet betalt. Ud af mere end 100 millioner børn, der ikke er i skole, er hovedparten piger. Ud af mere end 800 millioner voksne, der ikke kan læse, er hovedparten kvinder.

Værst af alt er volden mod kvinder og piger fortsat usvækket i alle kontinenter, lande og kulturer. Det kræver knusende ofre af kvinder, af deres familie og af samfund som en helhed. De fleste samfund forbyder sådan vold – men realiteten er, at denne vold for ofte bliver skjult eller stiltiende tolereret.

Derfor er den Internationale Kvindedag så vigtig. Den fremhæver vores ansvar for at arbejde for varige forandringer i værdier og attitude. Den ansporer os til at arbejde i partnerskab – regeringer, internationale organisationer, civile samfund og den private sektor. Den tilskynder os til at arbejde for en transformering af relationerne mellem kvinder og mænd, på alle niveauer i samfundet. Den tvingen os til at styrke alle instrumenter, som kan øge kvinder og pigers indflydelse – fra uddannelse til mikrokredit.

De Forenede Nationer må gå forrest i disse anstrengelser. Jeg lover, at gøre alt jeg kan for at sikre, at det er tilfældet – ikke kun på den Internationale Kvindedag, men hver dag. Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer om denne fælles mission.