GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR PRESSEFRIHED

0
434

3 MAJ 2006 

 

Information er overalt. Med den hastige spredning af nye medier, ny teknologi og nye måder at distribuere indhold på, vokser tilgængeligheden. Samtidig er den også blevet mere forskelligartet. Almindelig mediedækning suppleres af ”interaktive medier” så som blogs.

 

 

 

Men i takt med, at medierneog journalistikken udvikler sig, er visse fundamentale principper stadig stadig ufravigelige. På verdensdagen for pressefrihed erklærer jeg igen ytringsfriheden min fulde støtte. Mange pressefolk er blevet dræbt, kvæstet, fængslet eller på andre måder ramt i deres arbejde i sandhedens tjeneste. Ifølge Kommitéen til Beskyttelse af Journalister blev 47 dræbt i 2005 og i år har 11 allerede mistet livet. Det er tragisk og uacceptabelt at antallet af dræbte journalister er blevet et barometer for graden af pressefrihed. Jeg opfordrer alle myndigheder til at bekræfte deres støtte til retten til at ”søge, modtage og videregive information og ideer gennem ethvert medie uanset landegrænser”, som det er anført i artikel 19 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

 

 

 

Samtidig anmoder jeg alle om at bruge denne rettighed på ansvarlig måde og, så vidt det er muligt, på en præventivt. Medierne har en mægtig indflydelse på menneskets handlemåder. Således, og som Generalforsamlingen bekræftede nyligt i vedtagelsen af det nye menneskerettighedsråd, så spiller de ”en vigtig rolle, når det handler om at fremme tolerance, respekt for og frihed i religion og tro”. Medierne må ikke blive platforme for provokation eller nedværdigelse eller sprede had. Det skal være muligt at udvise betænksomhed uden at overtræde grundlæggende friheder.

 

 

 

På denne Verdensdag for pressefrihed, lad os anerkende, at nationale og globale medier ikke kun rapporterer om forandringer, men også selv bidrager til dem. Vi bør alle være taknemmelige for pressens arbejde og kreativitet. Jeg stoler på, at gamle og nye medier igen vil kunne fortsætte deres arbejde uden frygt for trusler eller anden ufrihed.