Introduktion til klimaændringer

0
465

 

 

I disse år er der stor fokus på klimaændringer og klimaforskning. Klimaændringer udgør en af vores største miljømæssige, sociale og økonomiske trusler, og FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, har udtalt, at klimaændringerne er det vigtigste, overordnede miljømæssige spørgsmål i vor tid, og menneskehedens hidtil største udfordring.

 

Der er alarmerende tegn på, at selv små udsving, leder til uoprettelige forandringer i større økosystemer. Klimaændringer vil på lang sigt true den økonomiske vækst og velfærd, såvel som selve overlevelsen af de mest udsatte befolkningsgrupper.  Økosystemer så forskellige som regnskoven i Amazonas og den arktiske tundra, oplever for eksempel dramatiske forandringer ved opvarmning og udtørring. Gletsjere forsvinder i alarmerende fart, og konsekvensen af en reduceret vandforsyning i de tørreste måneder, vil få konsekvenser, der varer i generationer.

 

Klimaændringer er, som Ban Ki-moon udtaler, vores hidtil største udfording, og derfor kræver det en stærk politisk vilje for hurtigst muligt at bekæmpe ændringerne i overensstemmelse med princippet om fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter.

 

Kilde: United Nations Environment Programme

 

 

 

1. FN’s Klimakonference (COP/CMP)
Forhandlingsprocessen vedrørende klimaændringer sker ved Conference of the Parties (COP) i UNFCCC (De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer) der hvert år mødes for at gøre status over gennemførelsen af konventionen. Under en COP vedtages der beslutninger og resolutioner, som udgør et detaljeret regelsæt for praktisk og effektiv gennemførelse af konventionen.

 

En COP tjener ligeledes som møde for parterne i Kyoto-protokollen (CMP), der også vedtager beslutninger om gennemførelse af dens bestemmelser.

 

Alle konferencer har til dato haft et højt niveau af deltagelse med 70 til 100 ministre og ledende embedsmænd, der som regel deltager ved afslutningen af mødet. Åbningen omfatter en begivenhed med deltagelse af statsoverhoveder, og FN’s generalsekretær deltager delvist.

 

TILBAGE