Fælles global forebyggelse: Stop vold mod kvinder og piger

0
119
Foto: Unsplash / Maria Lysenko
Vold mod kvinder og piger er fortsat en udbredt krænkelse af menneskerettighederne og påvirker 736 millioner kvinder globalt, næsten en ud af tre. Den 25. november 2023 er International Dag for Afskaffelse af vold mod Kvinder. Dagen falder sammen med de 16 Dage med Aktivisme mod Kønsbaseret Vold, en årlig kampagne der afsluttes den 10. December på den Internationale Menneskerettighedsdag.

Anført af civilsamfundet og understøttet af FN gennem initiativet UNITE inden 2030, har denne kampagne til formål at udrydde vold mod kvinder. 

Globalt tema: UNITE! Invester for at Forebygge Vold mod Kvinder og Piger 

Årets overordnede tema for de 16 Dage med Aktivisme er “UNITE! Invester for at Forebygge Vold mod Kvinder og Piger”, hvilket understreger den øjeblikkelige nødvendighed af at finansiere proaktive forebyggelsesstrategier. Dette tema stemmer overens med Kommissionen om Kvinders Stilling prioritets tema for 2024. Temaet fokuserer på at fremskynde ligestilling ved at tackle fattigdom, styrke institutioner og integrere et kønsperspektiv i finansieringen. 

Foto: Unsplash / Engin Akyurt

Femicide som et kritisk globalt fokus 

Femicide, kønsmotiveret drab, forbliver et kritisk globalt problem på trods af igangværende bestræbelser. Den nylige fælles rapport fra UNODC og UN Women sætter fokus på voldens bekymrende udbredelse. Alene i 2022 blev næsten 48.800 kvinder og piger bevidst dræbt, primært af partnere eller familiemedlemmer. 133 kvinder eller piger afgik dagligt ved døden som følge af familierelaterede drab, hvilket understreger det presserende behov for preventiv og tidlig handling. 

Kvindehadets rækkevidde er universel, med Afrika i spidsen i absolutte tal, efterfulgt af Asien, Amerika, Europa og Oceanien. Rater, justeret efter befolkningstal, varierer betydeligt, hvilket kræver regionsspecifikke indgreb. En yderligere udfordring er den sandsynlige underrapportering, da eksisterende tal muligvis undervurderer det sande omfang af kvindevold. Volden indbefatter familierelateret drab og omfatter seksuel vold, skadelige episoder, hadforbrydelser og organiseret kriminalitet. Visse grupper, såsom offentlig kendte kvinder og etnisk oprindelige samfund, er udsat for langt højere risici. 

Foto: UnSplash Sydney Sims

For at bekæmpe kvindevold er forebyggelsesstrategier, omfattende data og målrettet støtte afgørende. Innovative praksisser som sammenslutninger af flertallige initiativer set i Aotearoa New Zealand giver indblik i institutionelle forbedringer. At tackle kvindevold kræver øjeblikkelig, kollektiv handling med fokus på forebyggelse, omfattende data og globalt sammenhold for at udfordre skadelige normer og skabe en verden fri for kønsrelateret vold. 

Opfordring til øjeblikkelig handling 

Kampagnen i de 16 dage understreger behovet for transformativ politik og omfangsrige budgetbevillinger for at bekæmpe kønsbaseret vold, med fokus på kvindevold. Den opfordrer UNITE-netværk, civilsamfund, organisationer for kvinders rettigheder, enheder der arbejder med mænd og drenge, FN-systemet, Generation Equality Action Coalitions, regeringspartnere, menneskerettighedsforkæmpere, uddannelsesinstitutioner, den private sektor, sportsklubber og enkeltpersoner til at forene sig og træffe kollektive beslutninger. 

Hver indsats tæller: Et skridt mod en sikrere verden 

At investere i forebyggelse af vold mod kvinder og piger, og også at tackle femicide, er ikke kun en forpligtelse til at modvirke alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Det er også et afgørende skridt mod at opnå ligestilling mellem kønnene inden 2030, i overensstemmelse med SDGerne. Årets 16 dages-kampagne opfordrer alle interessenter til at støtte forskellige forebyggelsesstrategier, og understreger at hver investeret indsats er et skridt mod en sikrere, mere lige og velstående verden.  

Slut dig til den globale bevægelse med #NoExcuse og foren dig for at investere i en fremtid fri for vold mod kvinder og piger. 

Læs også:

12.000 piger gennemgår kvindelig kønslemlæstelse hver dag

Kvinder i krise i Gaza

Hvordan digital kønsbaseret vold påvirker kvinder og piger 

Taliban forhindrer afghanske kvinder i at arbejde med FN