A-Ø webstedsindeks

Mål 7

Bæredygtig energi

Global adgang til moderne, vedvarende energi og renere brændstoffer er en forudsætning for at bekæmpe mange af de udfordringer, verden står overfor i dag, såsom fattigdom, fødevaresikkerhed, klimaforandringer, rent vand, sundhed og økonomisk vækst. En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra den måde vi udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi. Fossile brændstoffer udgør næsten 80 procent af den samlede energiforsyning globalt. Der bør laves mere effektive foranstaltninger for at fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt energiforbrug. Mål 7 skal sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle til en overkommelig pris.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene