2014 gange større, men stadig kun 15 minutter

0
429
Timeglas

Timeglas

28. september 2012. Tre meget forskellige lande var blandt de repræsenterede, da verdens ledere fortsatte med at diskutere internationale affærer på generaldebattens tredjedag under den 67. FN Generalforsamling den 27. september.

Rigtigt nok er der meget få ting på overfladen som Kina, Grækenland og Comorerne har tilfælles.

Kinas befolkningstal er 2014 gange større end på øriget Comorerne og 125 gange større end Grækenlands, som til gengæld er 16 gange større end Comorerne med hensyn til befolkningsstørrelse. Kina er i Asien, Grækenland i Europa og Comorerne er øer i det Indiske Ocean ud for Afrikas sydøstlige kyst.

Hvad de dog har tilfælles er, at de alle samen er suveræne medlemsstater i FN og uanset BNP, befolkningsstørrelse eller fast medlemskab af Sikkerhedsrådet, er det alle sammen lige overfor Generalforsamlingen.

Deres politiske ledere er alle tildelt 15 minutter til at tale til Generalforsamlingen om sager tættest på deres hjerte foran deres ligemænd fra alle 193 medlemsstater under den årlige generelle debat. Her er hvad de har lagt vægt på under deres ”15 minutes of fame”:

KINA: IKKEINDBLANDING. Kinas udenrigsminister Yang Jiechi understregede behovet for at sikre at internationale relationer udelukkende er baseret på ikkeindblandingsprincippet i andres affærer. ”Gensidig respekt og ligeværdighed er basale normer, som styrer internationale relationer. Alle lande, store som små, stærke som svage, rige som fattige, er lige medlemmer af det internationale samfund”, sagde Yang. ”Respekt for hinandens suverænitet, kerneinteresser og valg af socialt system og udviklingsretning er et fundamentalt princip, som guider stat-til-stat relationer”.

China

GRÆKENLAND: NAVNEPROBLEMET. Grækenlands udenrigsminister, Dimitris Avramapoulos, sagde, at hans land bliver den ”mest trofaste og allierede ven” til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien når ”navneproblemet” endeligt bliver løst mellem dem. ”Spørgsmålet om navnet på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er, ud over dets semantiske dimension, en vigtig brik i puslespillet for at tilvejebringe ro om irredentiske begreber og forsøg på at omskrive historien i vores region”, sagde udenrigsministeren. ”Grækenland tror på, at løsningen ligger i et fair forlig: et navn med en geografisk modifikator, siden Makedonien geografisk set er en region, der overlapper tre landes territorier, hvor den største del tilhører Grækenland og derefter Bulgarien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien”, tilføjede han.

Greece

COMORERNE: KLIMAFORANDRING: Præsidenten for Comorerne, Ikililou Dhoinine, appellerede for international hjælp til små lande ligesom han konfronterede den potentielle ødelæggende virkning af klimaforandringerne. ”Tiden er inde til at relancere, med større beslutsomhed, flere internationale projekter, som har stået stille, især de der fremmer modvirknings- og tilpasningstiltag i lyset af klimaforandringerne”, sagde præsidenten. ”Vi må reagere effektivt på dette fænomen, som påvirker hele planeten, men specielt små østater som Comorerne”, sagde han og understregede at to uger med ualmindeligt meget regn i april var et enormt slag for hans lands økonomi.

Comorerne

 

Foto: UN Photo / J Carrier