Moderne børneslaveri ”kan ikke længere tolereres”

0
2311
ModerndayslaveryILOphoto

ModerndayslaveryILOphoto

Det er en myte, at slaveri kun hører til i fortiden. Flere mennesker er fanget i slaveri i dag end på noget andet tidspunkt i historien; mere præcist er der over 21 millioner børn, kvinder og mænd, der lider under moderne slaveri, hvilket svarer til tre ud af hver 1.000 mennesker verden over. Hvis de alle boede sammen i en enkelt by, ville det være en af de største byer i verden – større end London, New York og Mexico City tilsammen.

En anden fejlagtig fælles tro er, at moderne slaveri – hvilket årligt genererer ulovlige fortjenester for over 150 milliarder US Dollars – kun finder sted i udviklingslandene. Moderne slaveri findes overalt, og der er for eksempel over 1,5 millioner mennesker, der arbejder under slavelignende forhold i Europa, Nordamerika, Japan og Australien.

Mange af de millioner af mennesker verden over, der forbliver fanget i situationer med trældom og moderne slaveri, er børn. I en erklæring i forbindelse med den internationale dag for afskaffelse af slaveri, 2. december, advarer to FN-menneskerettighedseksperter; ”Misbrugen og udnyttelsen af børn som slaver i den moderne verden kan ikke fortsætte med at blive tolereret.”

De to eksperter – formanden for FN-Fonden for Frivillige om moderne former for slaveri, Nevena Vučković-Šahović, og FN’s særlige rapportør om moderne former for slaveri, Urmila Bhoola – forklarer:

”I vores arbejde ser vi uvægerligt, at børn er særligt sårbare over for nutidige former for slaveri, herunder de værste former for børnearbejde, tvangsbørneægteskaber, børnehusslaveri og forekomster af piger, der bliver tvunget til seksuelt slaveri. Mens overtrædelsernes mønstre varierer mellem lande og regioner, er de forenet af den ekstreme udnyttelse af udsatte børn og den ødelæggende og varige indflydelse, det har på livet for disse børn.”

Mål 8.7 blandt FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling opfordrer verdenssamfundet til at ’træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, ende moderne slaveri og menneskehandel, og sikre forbud mod – samt afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering af – og anvendelse af børnesoldater, samt at alle former for børnearbejde skal endes inden 2025’.

I forhold til dette mål fastholder eksperterne, at for at beskytte ’børneofre for moderne slaveri’; skal slaveri bekæmpes gennem stadier, der inkluderer rehabilitering og bedre uddannelser, og ved at sikre, at børn kender deres rettigheder.

 

Tjek FN’s Slaverikonvention: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx

ILO’s underskriftsindsamling: http://50forfreedom.org/modern-slavery/