Ny UNICEF-rapport om verdens børn

0
509

 
UNICEF gør status over verdens børn

UNCEF har udgivet Status over verdens børn 2009, og dette års tema omhandler kvinders barselsdødelighed. Se statistikkerne her. Ifølge UNICEFS webside bliver ”risikoen for sygdomme, eller i værste fald dødsfald, for de gravide kvinder i udviklingslandede, modsat sikkerheden for de gravide kvinder i de udviklede lande, tit anset som den største ulighed i verden inden for sundhed.

At komme denne ulighed til livs er en bredtfavnende udfordring, der kræver en stor indsats på områder som uddannelse, human resources, samfundsengagement samt social lighed.