Se barnet – frem for dets handicap

0
469
UNICEF children

UNICEF children

30. maj 2013 – Børn med handicap er ofte usynlige i de samfund hvor de lever. Det efterlader dem isolerede, sårbare over for vold og andre overgreb og uden adgang til de sociale ydelser, som de har ret til og behov for, fremgår det af UNICEF’s årlige statusrapport, ”The State of the World’s Children”, som blev offentliggjort i dag.

”Børn med handicap bliver oftest først set som handicappede, og dernæst som børn. UNICEF mener, at det bør være omvendt”, sagde Jesper Møller, programchef i UNICEF i Vietnam, hvor den globale lancering af rapporten fandt sted. ”Hvis samfundet fokuserede på, hvad disse børn kan præstere, i stedet for hvad de ikke kan præstere, ville det gavne både børnene og deres omgivelser”, sagde Møller. Det er Vietnam et godt eksempel på. Selvom landet gennem de senere år har oplevet en rivende økonomisk og social udvikling, har langt fra alle nydt godt af fremskridtet, og børn med handicap er blandt de allermest udsatte. Mange af dem bliver anbragt på institutioner og isoleret fra omverdenen.

Ifølge en undersøgelse siger 54 procent af vietnamesiske børn med handicap, at de ikke har én eneste ven. Næsten 1/3 af dem går ikke i skole, og deres rettigheder bliver ofte overtrådt. Regeringen vedtog i 2010 en ny lov om mennesker med handicap og gennemfører i disse år en række projekter for at forbedre situationen for børn med handicap, i samarbejde med bl.a. børneorganisationen UNICEF.

”Vi vil gerne have flere børn ud af institutionerne og hjem til deres familier og lokalsamfund. De resultater, vi har set fra projekter for børn med handicap, viser, at det gavner både børnene selv og deres familier og lokalsamfund, hvis de bliver inkluderet i samfundet, i stedet for at blive isoleret fra det”, sagde Møller.

”The State of the World’s Children” påviser, at børn med handicap har mindst chance af alle for at komme i skole eller modtage sundhedshjælp. De er blandt de mest sårbare over for omsorgssvigt og misbrug, især hvis de bliver ”gemt væk” eller anbragt på institutioner. Især i den tredje verden bliver mange børn med handicap holdt isoleret fra deres omgivelser, enten fordi deres familier ikke har råd til at tage sig af dem, eller fordi deres handicap er tabu i det område hvor de bor.

Også i Danmark oplever mange børn med handicap smerten ved at være ”usynlige” for deres omgivelser. Ikke fordi de bliver gemt væk, men fordi de ofte bliver overset og ignoreret. ”Herhjemme stryger vi børn med handicap fra vores bevidsthed ved at overse dem. I mange af de udviklingslande jeg har besøgt, ser man til gengæld næsten ikke børn med handicap. De holdes væk fra samfundet. Det er en situation, vi skal gøre op med både hjemme og ude”, sagde Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer og medlem af FN’s Handicapkomité.

Der er en katastrofal mangel på forskning og data om børn med handicap verden over. Ofte bliver børn med handicap slet ikke registreret som født, og kun ganske få lande har pålidelige guidelines for støtte til børn med handicap. UNICEF anbefaler, at flere af verdens regeringer implementerer FN’s Handicapkonvention i deres lovgivning, og at de bekæmper stigmatisering af børn med handicap og støtter dem til at opnå samme rettigheder som andre børn. ”Børn med handicap er eksperter på deres egen situation. Som alle andre vil de gerne deltage. Vi skal lytte til børnene selv. De ved mest om hvordan vi kan skabe en hverdag der er god for dem”, sagde Langvad.

Kilde: UNICEF Danmark