Unge aktivister går forrest for seksuel og reproduktiv sundhed

0
465
Mozambique PM and activists

 Mozambique PM and activists

30 december 2014 – Mozambiques premierminister Dr. Alberto Vaquina lovede under et møde med over 120 unge aktivister fra hele Mozambique at fortsætte støtten til det såkaldte Geracão Biz Program, et nordisk-finansieret program, der involverer unge frivillige i udbredelsen af kendskabet til seksuel og reproduktiv sundhed.

”Dette er et vores program, og vi skal sikre, at det kan fortsætte, trods begrænsede midler,” sagde han, og fortsatte:
”I arbejder frivilligt, og det gør I, fordi I er overbeviste om, at I kan gøre en forskel i jeres egne liv, for jeres familier, for jeres naboer og for jeres lokalsamfund.”

Geracão Biz, der blev etableret for 15 år siden med hjælp fra FN’s Befolkningsfond, UNFPA, og med økonomisk støtte fra Norge, Sverige og Danmark, er et toneangivende program for unges seksuelle og reproduktive sundhed i Mozambique. Geracão Biz-koordinator og leder af National Youth Institute Rui Mapatse præsenterede organisationens resultater og gav et indblik i den strategiske plan for 2015-2018.

Mafalda Muianga, der er aktivist i den lokale ngo Coalizão, fortæller, hvordan hendes liv ændrede sig, da hun besluttede at blive frivillig i Geracão Biz for otte år siden: ”Da jeg mødte op første gang havde jeg meget begrænset viden [om kondomer og familieplanlægning], men nu er jeg styrket i min viden og kan bedre argumentere for brugen af kondom, og jeg er i stand til at vælge den rette familieplanlægningsmetode.”

Muianga mener, at en frivillig aktivist bør være en rollemodel i lokalsamfundet, så folk vil følge eksemplet. ”Arbejdet er ubetalt, men det giver så meget andet at være med til at ændre folks tankegang i sager relateret til seksuel og reproduktiv sundhed,” siger hun.

De unge frivillige aktivister benyttede mødet med premierministeren til at drøfte deres behov for øget støtte til at udføre deres opgave og overkomme modstand. En aktivist gjorde opmærksom på, at de unge for eksempel ikke har fået udleveret ID-kort, der identificerer dem som repræsentanter for Geracão Biz, mens en anden fortalte, at rektoren på hendes gymnasium havde lukket aktivisternes rådgivningsenhed.

Andre bekymringer, som blev drøftet, inkluderede, at mange skoler ikke lader gravide piger gå i skole i dagstimerne, og at unge uuddannede mødre må gå i skole om aftenen. Desuden er der ikke altid adgang til sundhedspersonale med særligt kendskab til sundhedsydelser for unge.

De frivillige aktivister rejste også andre alvorlige problemer: ”Selv hvis vi rådgiver de unge og uddeler kondomer, bruger de dem ikke. I stedet kommer de gravide tilbage til os,” sagde en aktivist.
Dr. Vaquina opfordrede indtrængende de unge til at fortsætte deres arbejde trods sådanne problemer.

Chefen for UNFPAs landekontor i Mozambique, Bettina Maas, bekræftede organisationens engagement i et fortsat samarbejde med regeringen og civilsamfundsorganisationer i bestræbelserne på at forbedre seksuel og reproduktiv sundhed i landet:

”Vi er stolte over vores støtte til Geracão Biz Programmet, der gennem tiden har indrettet sig på et skiftende miljø, nye udfordringer og nye partnerskaber,” sagde hun.
UNFPA støtter i øjeblikket den direkte implementering af Geracão Biz Programmet i fire fokus-provinser med to innovative tilgange som led i en ny strategi: MoBiz og Action for Girls, hvor MoBiz er et digitalt system, som via mobiltelefon, giver aktivisterne mulighed for at hjælpe andre unge med adgang til seksuel og reproduktiv sundhedsinformation og –ydelser på lokale markedsvilkår. Action for Girls er et mentor-program for piger, og drives på lokalt niveau.