Verdensrapport om handicap

0
484

Den første verdensrapport nogensinde om handicap viser at mere end en milliard mennesker i verden i dag oplever handicap. Rapporten er udarbejdet af WHO og Verdensbanken

Mennesker med handicap har generelt dårligere helbred, lavere uddannelsesresultater, færre økonomiske muligheder og højere fattigdom end mennesker uden handicap. Dette skyldes i høj grad mangel på tjenester til rådighed for dem, samt de mange hindringer, som disse mennesker står over for i deres hverdag.

Rapporten giver de bedste beviskilder for, hvad der virker for at overvinde hindringer i sundhedsplejen, rehabiliteringen, uddannelsen og beskæftigelsen, samt for at skabe de miljøer, der vil gøre det muligt for mennesker med handicap at blomstre.

Rapporten afsluttes med et konkret sæt af anbefalede tiltag for regeringer og deres partnere.
Denne banebrydende rapport om handicap, vil yde et væsentligt bidrag til gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Du kan læse hele rapporten her.