A-Ö Verkkosivun hakemisto

Employment and Internships

YK:ssa voi työskennellä monin eri tavoin. YK tarvitaan henkilökuntaa monesta eri koulutustaustoista ja erilaisella kokemuksella.

YK:n alueellinen tiedotuskeskus Brysselissä hakee kahta suomenkielistä harjoittelijaa

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii kahta harjoittelijaa kuuden kuukauden jaksoille alkaen 1.3.2013 sekä 1.9.2013 Soveltuvia koulutusaloja hakijalle ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä...
YK-vapaaehtoisohjelma

YK-vapaaehtoisohjelma

YK:n vapaaehtoisohjelma (UNV) perustettiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1970 toimimaan eri puolilla maailmaan käynnissä olevien kehityshankkeiden yhteydessä. Noin 4000 pätevää, kokenutta ja motivoitunutta työntekijää 140...
Rauhanturvatehtävät MONUC

Rauhanturvatehtävät

Rauhanturvaoperaation aloittamisesta päättää aina YK:n turvallisuusneuvosto. Se määrittelee operaation koon, päätavoitteet ja aikataulun. Operaatiota ei voida aloittaa, elleivät sotivat tahot suostu siihen. YK:n rauhanturvajoukkoihin kuuluu niin sotilaita...
YK: n lippu

Linkit

Tältä sivulta löydät linkit usean YK-ohjelman ja -järjestön työnhakusivustolle (englanniksi). African Development Bank https://www.afdb.org/en/about-us/careers/current-vacancies/ Asian Development Bank http://www.adb.org/Employment/ UNDP https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm International Atomic Energy Agency...
YK henkilökohtainen

P- ja G-työntekijät

Kansainvälisillä asiantuntijoilla eli niin sanotuilla P-kategorian työntekijöillä (P staff) tulee olla ylempi korkeakoulututkinto. P-tason virat jaetaan P2-P5 kategorioihin. Jako perustuu koulutustasoon ja työkokemuksen määrään....
IFAD: n henkilökunta työssä

JPO-ohjelma

JPO-ohjelman tarkoituksena on olla tietynlainen koulutusohjelma korkeakoulutetuille nuorille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisen kehitystyön parissa. Ohjelmaa rahoittavat osallistujien kotimaat. Suomessa JPO-ohjelmasta vastaa ulkoministeriö. JPO-ohjelman tärkeimpänä tavoitteena...
SDG-festivaali Bonn

Harjoittelu

YK ja siihen kuuluvat järjestöt tarjoavat laajasti harjoittelumahdollisuuksia. Harjoitteluohjelmat on tavallisesti suunnattu yliopisto-opiskelijoille, jotka ovat kandidaatin- tai maisteriopintojensa loppuvaiheessa, ja jotka opiskelevat jotain järjestön...