Kansainvälinen kääntäjienpäivä: Kielitaidot rakentamassa siltoja

YK:n yleiskokous on päättänyt, että 30. syyskuuta on kansainvälinen tulkkauksen ja kääntäjien päivä. Päivä tarjoaa tilaisuuden osoittaa kunnioitusta kieltenkääntäjille. Kielenkääntäjillä on tärkeä rooli eri kansojen ja taustojen välisten ystävällisten suhteiden luomisessa rakentamalla vuoropuhelua, ymmärrystä ja yhteistyötä sekä osallistumalla maailman rauhan ja turvallisuuden kehittämiseen ja vahvistamiseen.  

Uskonnollisen alkuperän tausta 

Syyskuun 30. päivänä vietetään kääntäjienpäivää, päivä toimii myös muistopäivänä suojeluspyhimyksenä pidetylle raamatunkääntäjälle Pyhälle Hieronymukselle.  

Poika lukemassa Raamattua
Raamattu on tänä päivänä maailman käännetyin kirja. Se on käännetty yli 3350 kielelle. Kuva: Samantha Sophia/Unsplash

Hieronymus oli pappi nykyisessä Koillis-Italiassa ja Sloveniassa. Hän on tunnettu käännöksistään Raamatun latinaksi ja Uuden testamentin kreikkalisista käsikirjoituksista. Hän käänsi myös osia Heprealaisesta evankeliumista kreikan kielelle. Hieronymus oli Illyrialaista syntyperää ja hänen äidinkielensä oli illyria. Hän opiskeli latinaa koulussa ja osasi myös kreikkaa sekä hepreaa, jotka hän opetteli opintojensa sekä matkojensa kautta. Hieronymus kuoli lähellä Betlehemiä 30. Syyskuuta 420.  

Yli 7100 kieltä 

Vasta lähiaikoina on saatu vahvistus, että eri kieliä on olemassa yli 7100. Tämä on luku, jolla Ethnologuekin (suom. etnologi) toimii. Edelleen on kuitenkin laskelmia, jotka osoittavat kielten määrän olevan 6000 –7500 välillä. Epävarmuus luvuista selittyy sillä, että edelleen vallitsee erimielisyyksiä siitä, mikä voidaan luokitella kieleksi ja mikä murteeksi. Kuitenkin, kaikista kielistä vain 23 puhutaan äidinkielenä yli puolella maailman väestöstä. Näiden lisäksi on arvioitu, että noin 96 prosenttia kaikista kielistä on puhuttuja ainoastaan 4 prosentin väestön kesken. 

Papua-Uudessa-Guineassa lasten täytyisi opiskella monia eri kieliä, jos haluaisivat pystyä kommunikoimaan kaikkien maansa asukkaiden kanssa äidinkielillään.

Papua-Uusi-Guinea on valtio, jossa puhutaan maailman eniten paikallisia kieliä. Ainoastaan nimenomaisella alueella puhutaan nykyään yli 800 erilaista paikallista kieltä, joka on vajaat 12 prosenttia maailman kielten kokonaismäärästä. Maassa on hieman alle 9 miljoonaa asukasta, eli vain noin 0,11 prosenttia koko maailman väestöstä. Vastaavanlaisissa maissa on välttämätöntä oppia toinen kieli äidinkielen lisäksi, jotta olisi mahdollista olla vuorovaikutuksessa oman yhteiskuntansa asukkaiden kanssa. Näin on myös mahdollista vähentää väestöeroja sekä auttaa vähentämään etnisten ryhmien välisiä konflikteja.  

Kieli ja käännös YK:ssa 

YK on päättänyt asettaa virallisiksi kielikseen kuusi eri kieltä. Päätös on tehty lisätäkseen sen vuorovaikutusta eri puolilla maailmaa ihmisten kesken. Nämä kielet ovat englanti, espanja, ranska, arabia, venäjä ja kiina.  

Yhidstyneet Kansakunnat Genevessä on yksi YK:n neljästä päätoimistosta, jossa on edustettuna usear eri YK-järjestöt. Kuva: UN Photo/Jean Marc Fierré

193 jäsenvaltiollaan YK on yksi maailman suurimmista kääntäjien työnantajista. YK:n toimistossa New Yorkissa, Genevessä, Wienissä ja Nairobissa sekä YK:n alueellisissa toimikunnissa Santiagossa, Genevessä, Beirutissa, Addis Abebassa ja Bangkokissa työskentelee ainoastaan useita satoja kääntäjiä. Käännettäviä asiakirjoja on monenlaisia ja ne kattavat YK:n tehtäväkentät, joihin kuuluu rauhan ja turvallisuuden tukeminen, edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ilmaston muutoksen hallintaan vaikuttaminen sekä kestävä kehitys.  

Lue lisää miten YK vahvistaa monikielisyyttä täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta