COVID-19 ja koulutus: menetetty sukupolvi?

Covid-19-pandemia on aiheuttanut historiallisen suurta haittaa opetukselle ja opiskelulle. Pandemian seurauksena on siirrytty etäopetukseen ja kouluja on suljettu. Uhkana on, että syntyy peruuttamatonta haittaa lasten koulutukselle, terveydelle ja hyvinvoinnille.

24. tammikuuta vietetään kansainvälistä koulutuksen päivää. Tämän vuoden teemana on yhteistyö ja kansainvälinen solidaarisuus, jotta voidaan turvata koronasukupolven oppimisen mahdollisuudet. Koulutus ja elinikäinen oppiminen tulee asettaa elpymisen ytimeen, jotta voidaan edetä kohti osallistavampaa, turvallisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Koulutus ei ole vain perusihmisoikeus. Se on mahdollistava oikeus, jolla on välitön vaikutus kaikkien muiden ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sitä voidaan pitää maailmanlaajuisena yhteisenä hyvänä. Koulutus on ensisijainen lähtökohta 17 kestävän kehityksen tavoitteelle ja niiden toteutumiselle. Koulutus on oikeudenmukaisten, tasa-arvoisten, rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien kulmakivi. Koulutusjärjestelmien romahtaessa ei voida ylläpitää  rauhanomaisia, vauraita ja tuottavia yhteiskuntia. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, että varmistetaan avoin, osallistava, tasapuolinen ja laadukas koulutus kaikille kestävän kehityksen tavoite numero neljän mukaan (SDG 4).

Eriarvoisuus ja oppimisen kriisi

Koulutuksen asettaminen kaikkien ihmisten perusoikeudeksi on ollut haastavaa jo ennen pandemian puhkeamista.  Covid-19 on pahentanut eriarvoisuutta oppimismahdollisuuksissa. UNICEF varoittaa, että ​​eriarvoisuus, verkko-opiskeluun liittyvät haasteet, puuttuvat opiskeluvälineet ja tekniikan puute uhkaavat syventää globaalia oppimisen kriisiä.

”Opiskeluun tarvittavaa tekniikkaa ja materiaalia ei ole saatavilla tasa-arvoisesti koulujen ollessa suljettuina. Lasten oppimista ei välttämättä tueta tarpeeksi kotioloissa. Erilaisten oppimistyökalujen tarjoaminen ja Internetin saatavuus kaikkien lasten kohdalla on keskeistä. ”, sanoo UNICEF johtaja Robert Jenkins.

”Oppimisen kriisi oli olemassa jo ennen pandemian puhkeamista. Nyt kyseessä on vieläkin syvempi ja vakavampi oppimisen kriisi”, hän lisää.

11 miljoonaa tyttöä ei mahdollisesti palaa kouluun

Etäopiskelu ja koulujen sulkeminen vaikuttavat negatiivisesti jo aikaansaatuun edistykseen muun muassa sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa koulutuksen saralla ja muilla saroilla. Oppimisen keskeytyminen kuukausiksi vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan vuosikymmenten ajan. Eri puolilla maailmaa eristäytyminen on aiheuttanut tytöille vaaraa. Esimerkiksi uhan teiniraskaudesta, pakkoavioliitosta ja väkivallasta. Monille tytöille koulu on muutakin kuin vain avain parempaan tulevaisuuteen. Se on elinehto.

Ennen pandemiaa 130 miljoonaa tyttöä oli koulutuksen ulkopuolella. Unescon mukaan on mahdollista, että 11 miljoonaa tyttöä ei palaa kouluun Covid-19-pandemian jälkeen. UNESCOn ja Global Education Coalitionin jäsenet ovat käynnistäneet #LearningNeverStops -kampanjan, jossa keskitytään tyttöjen koulutukseen pandemian aikana, jotta jokainen tyttö pystyisi oppimaan koulujen ollessa suljettuina ja palaamaan luokkahuoneeseen, kun koulut on mahdollista avata uudelleen.

Pikku Prinssi osana kansainvälistä koulutuksen päivää

Covid-19 on vaikuttanut maailmanlaajuisesti yhteenkuuluvuuteen ja yhteisöllisyyteen. Lapset eivät voi nähdä ystäviään kuten ennen ja moni kamppailee yksinäisyyden kanssa.

Kansainvälisenä koulutuksen päivänä UNESCO on käynnistänyt oppimisen festivaalin, johon on yhdistetty myös Antoine de Saint-Exupéryn kuuluisan lastenromaanin pieni prinssi. Kirjoituskilpailussa lapsia pyydetään kirjoittamaan essee ja kertomaan, että mistä he keskustelisivat pikku prinssin kanssa tämän tullessa kylään.

 

”Kirja kertoo meille muun muassa mielikuvituksen voimasta, kyvystä kohdata tuntematon, maailmasta oppimisesta  ja kyvystä nähdä maailma uudessa valossa”, Kenraali Audrey Azoulay sanoo.

Hän kehottaa kaikkia lapsia ja nuoria osallistumaan kirjoituskilpailuun.

”Kaikki opiskelijat voivat olla pieniä mielikuvituksen ruhtinaita”, hän toteaa.

Lue lisää:

https://www.un.org/en/observances/education-day

https://sdgs.un.org/goals

Koulutus on ihmisoikeus! – YK:n alueellinen tiedotuskeskus – Finnish (unric.org)

 

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta