Innovaatiot esteettömyyden ja oikeudenmukaisuuden ratkaisuissa

Yli miljardi ihmistä kärsii vammaisuudesta ja määrä on kasvussa. Yhä useammat ihmiset sairastavat tartuntakyvyttömiä sairauksia, elävät aiempaa pidempään ja näin myös ikääntyvät toimintakyvyiltään rajoittuneina. Vammaiset henkilöt kohtaavat monenlaisia terveyseroja, esimerkiksi kun yrittävät saada tarvitsemaansa terveydenhuoltoa ja kärsivät terveyshätätilanteista enemmän kuin muu väestö yleensä.

Tämän vuoden kansainvälisen vammaisten päivän teemana onkin ”Osallistavaa kehitystä edistämävät transformatiiviset ratkaisut – innovaation rooli esteettömän ja oikeudenmukaisen maailman kehittämisessä”. YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 47/3 julistettiin vuonna 1992 ja päivää vietetään vuosittain 3. joulukuuta. Päivän viettämisellä pyritään edistämään yleistä ymmärrystä vammaiskysymyksistä ja saamaan tukea vammaisten henkilöiden ihmisarvolle, oikeuksille ja hyvinvoinnille.

Keskittyminen innovointiin

”Tämän yhteistyön kulmakivenä on oltava vammaisten henkilöiden aktiivinen osallistuminen kaikessa monimuotoisuudessaan ja heidän täysmääräinen osallistuminen myös kaikkiin päätöksentekoprosesseihin”, António Guterres sanoo. Tämän vuoden kansainvälinen vammaisten päivä keskittyy yleiseen teemaan, joka on innovaatio ja osallistavaa kehitystä edistävät muuntuvat ratkaisut. Se myös kattaa kolmessa eri vuorovaikutteisessa vuoropuhelussa seuraavat aiheet: innovaatiot työllisyyden edistämiseksi, innovaatiot eriarvoisuuden vähentämiseksi ja innovaatiot osallistavaan kehitykseen, kuten esimerkiksi urheiluun.

Ihmisoikeudet vammaistyön keskiössä Pohjoismaissa

Ihmisoikeudet ovat yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston kolmesta vammaistyöhön liittyvästä painopistealueesta. Erityisen tärkeää on työ YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Pohjoismaiden hyvinvointikeskus on ministerineuvoston toimintasuunnitelman kautta saanut tehtäväkseen koota tietoa ja verkostoja siitä, miten yleissopimusta pannaan täytäntöön Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Pohjoismainen vammaistyö edistää vammaisten osallisuutta lisäämällä tiedonvaihtoa koko alueella ja tekemällä tiivistä yhteistyötä vammaispoliittisissa kysymyksissä. Yhteistyöhön kuuluu neuvoa-antava elin ja toimintasuunnitelma, jossa on kolme painopistealuetta: ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja vapaa liikkuvuus.

Samanaikaisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö pyrkii järjestelmällisesti parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston toimintaan.

Tiesitkö, että…

  • Miljardin vammaisen väestöstä 80 prosenttia asuu kehitysmaissa.
  • Arviolta 46 prosenttia yli 60-vuotiaista ikääntyneistä on vammaisia.
  • Yksi viidestä naisesta kokee jonkinlaista vammaisuutta elämänsä aikana ja yksi kymmenestä lapsesta on vammainen lapsi.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta