Koti – Turvaton paikka naiselle

Vuonna 2021 keskimäärin joka tunti yli viisi naista tai tyttöä tapettiin perheenjäsenen toimesta, kertovat YK:n julkaisemat raportit keskiviikkona 23.11. Raportit teetettiin YK:n huume- ja rikoksen torjuntaviraston (UNODC) ja UN Womenin puolesta kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamispäiväksi. Nimenomaista päivää vietetään 25. marraskuuta.

Vuonna 2021 maailmanlaajuisesti noin 81 000 naista ja tyttöä tapettiin tarkoituksella. Niistä 45 000, eli noin 56 prosenttia, oli lähisuhdekumppanin tai muun perheenjäsenen tekemän väkivallan seurauksena. Tämä osoittaa, ettei edes koti olekaan välttämättä turvallinen paikka monelle tytölle tai naiselle.

Nykyisissä tilastoissa puutetta

Kuva: UN Women

”Jokaisen naisen henkirikoksen takana on tarina yksittäisestä henkilöstä – tytöstä tai naisesta. Nämä kuolemantapaukset olisivat kuitenkin estettävissä – työkalut ja tieto on jo kuitenkin olemassa”, sanoo UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous.

Luvut näyttävät myös, että naisten henkirikosten kokonaismäärä on pysynyt lähes samana viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä osoittaa tarvetta ryhtyä tehokkaampiin ennaltaehkäisy- ja vastatoimiin.

Raportin mukaan nykyisistä tilastoista puuttuu edelleen valitettavasti liian monta uhria. Esimerkiksi vuonna 2021 noin neljä naista kymmenestä tarkoituksella tapetusta naisesta ja tytöstä ei ole riittävästi tietoa, jotta heidän kuolemansa voitaisiin todistaa naismurhaksi (engl. femicide).

Globaali ongelma

Naismurhat ovat ongelma ympäri maailman, kaikissa maissa. Raporteissa tuodaan  esille myös alueellisia eroja: Esimerkiksi Aasiassa tapahtui vuonna 2021 eniten sukupuoleen liittyviä henkirikoksia yksityiselämässä – kun taas Afrikassa naiset ja tytöt joutuivat todennäköisimmin lähisuhdekumppaninsa tai muiden perheenjäsenten surmaamiksi. Viime vuonna murhien määräksi Afrikassa arvioitiin 2,5 murhaa 100 000 naista kohti. Amerikassa luku oli 1,4, Oseaniassa 1,2, Aasiassa 0,8 ja Euroopassa 0,6.

Raportin havainnot viittaavat myös siihen, että vuoden 2020 koronapandemia ajoittui samaan aikaan, kun sukupuoleen liittyvät henkirikokset lisääntyivät merkittävästi yksityiselämässä Pohjois-Amerikassa, mutta myös jossain määrin myös Länsi- ja Etelä-Euroopassa.

Ennaltaehkäisy ja toimenpiteet

Kuva: UN Women

Raportit osoittivat, että sukupuoleen liittyvät murhat tai muut naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muodot eivät ole väistämättömiä. Näitä rikoksia voidaan ja pitää ehkäistä. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten varhaisvaiheen tunnistaminen ja perhekeskeisen tuen sekä suojelun saavuttaminen.

Suosituksissa myös keskityttiin perimmäisten syiden puuttumiseen, kuten esimerkiksi sosiaalisten normien ja myrkyllisen maskuliinisuuden muuttamiseen, mutta myös epätasa-arvon poistamiseen.

Raportit käynnistivät 16 päivän mittaisen aktivismin sukupuoleen perustuvan väkivallan vastaiselle kampanjoinnille. Vuosittainen kansainvälinen kampanja alkaa 25. marraskuuta ja se jatkuu 10. joulukuuta vietettävään ihmisoikeuksien päivään.

Tiesitkö, että

  • Yli joka kolmas nainen kokee sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa elämänsä aikana.
  • Vuonna 2021 lähes joka viides 20-24-vuotias nainen joutui avioon alle 18-vuotiaana.
  • Vain alle 40 prosenttia väkivaltaa kokeneista naisista hakee apua.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta