Laadukas ruoka sukupuuton partaalla

Tonnikala on yksi maailman suosituimmista ruoista, mutta ihmisen tämänhetkiset toimet vaarantavat lajin säilymisen. Tekoja tarvitaankin, jotta veden alla olevia uhanalaisia lajeja voidaan suojella paremmin ja luonnon ekosysteemien tasapaino pystyään säilyttämään. Yhdistyneet kansakunnat on omistanut maailman tonnikalapäivän viestimään ihmisille tonnikalakantojen hälyttävästä tilasta, sekä lajin suojelun ja palauttamisen kiireellisyydestä.

Ilmastonmuutoksen lisäksi ihmiskunta on kohtaamassa suuria ongelmia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen suhteen. Monet lajit ovat tälläkin hetkellä uhan alla ihmisen toimien vuoksi. Veden alla oleva elämä tarvitseekin suojelustamme, jotta luonnon ekosysteemien tasapaino voidaan säilyttää.

Tuna
Tonnikala on uhan alla. Päättäjien on toimittava, jotta lajin elvytys ja suojelu onnistuu. Kuva: James Thornton

Tällä hetkellä päättäjät ympäri maailman miettivät tapoja, joilla kestävää kehitystä tukevia toimia voidaan ottaa käyttöön. Huomiota tarvitaan enemmissä määrin myös ratkomaan muunmuassa vastuuttomat kalastustoimet, jotka vaikuttavat kalakantojen tilaan.

Tonnikala on laadukas ruokalaji, josta monet yhteisöt ovat riippuvaisia. Se tarjoaa esimerkiksi ruokaturvaa, talouskasvua, ravintoa, työpaikkoja sekä valtiontuloja. Tonnikala on yksi maailman suosituimmista ruokalajeista, mutta lajia uhkaa sukupuutto esimerkiksi liikakalastuksen vuoksi.

Sushi
Tonnikalaa käytetään paljon sushin valmistukseen, joka on maailman suosituimpia ruokalajeja. Kuva: Youjeen Cho

Vaikka maailmassamme elää kymmeniä tuhansia kalalajeja, jotkut lajit ovat muita suositumpia. Lajit kuten tonnikala ajavat maailmanmarkkinoitamme hyödykkeiden tapaan. Tölkkitonnikala ja sushi ovat tunnettuja ruokalajeja ympäri maailman, ja ne puolestaan ajavat tonnikalan tuotantoa. Noin 7 miljoonaa tonnia tonnikalaa ja sen sukulaislajeja kalastetaan vuosittain eri puolilla maailmaa. Muuttavien tonnikalalajien arvon osuus merenpyyntikalastuksen saaliista onkin siis jopa 20%. Pelkän tonnikalan osuus maailmanmarkkinoilla olevista merenelävistä on yli 8%.

YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan viimeisinä vuosina raportoidun tonnikalasaalin määrä laski hieman. Laiton kalastus kuitenkin uhkaa myös kyseistä lajia, ja siksi kansainvälinen päivä laitonta kalastusta vastaan on myös olemassa. Laittomaan kalastukseen on puututtava pian, jotta merenlajien suojelu voidaan taata.

Maailman tonnikalapäivä 2. toukokuuta perustettiin vuonna

Tonnikala
Laittomasta kalastuksesta peräisin oleva tonnikala voi päätyä helposti kuluttajan lautaselle. Kuva: Taylor Grote

2016, jotta tonnikalakantojen heikko tila tulisi ihmisten tietoon ympäri maailman. Yhdistyneet kansakunnat kehottaa kaikkia päättäjiä toimimaan, jotta vastuullinen meren luonnonvarojen käyttö toteutuu. Kalakantojen elvyttämistä tukevia toimenpiteitä on myös tärkeä lisätä kaikin tavoin.

Valtamertemme hyvinvointi edistää myös erilaisten lajien säilymistä. Lue lisää valtamerten tilasta viimeaikaisesta artikkelistamme.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta