A-Ö Verkkosivun hakemisto

Mandelan viesti ajankohtaisempi kuin koskaan

YK:n pääsihteeri António Guterresin mukaan Nelson Mandelan pyyntö pysäyttää rasismi on olennainen tänä päivänä. Nuteron Mandelan kansainvälisenä päivänä 18. heinäkuuta lähettämässä viestissään Guterres kuvailee Mandelaa ”erinomaiseksi mieheksi, joka kuvasti Yhdistyneiden kansakuntien ja ihmiskunnan tärkeimpiä pyrkimyksiä”.

”Madiban kehotukset edistää solidaarisuutta ja rasismin vastaisuutta ovat erityisen olennaisia tänä päivänä. Ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne on uhan alla, ja maailmalla näkyy jakautumista”, YK:n pääsihteeri sanoi samalla viitaten Mandelaan hänen klaaninimellään.

”Yhteiskunnat ovat polarisoituneet ja vihapuhe on lisääntymässä. Väärä tieto hämärtää totuutta, mikä kyseenalaistaa tieteen ja heikentää demokraattisia instituutioita.”

Guterres kertoo viestissään, miten Nelson Mandelan kansainvälinen päivä on tilaisuus pohtia ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustajan elämää ja perintöä.

”Tämänhetkinen koronakriisi on tehnyt näistä ongelmista entistä ajankohtaisempia. Olemme menettäneet vuosien edistyksen köyhyyden torjunnan saralla”.

Kuten jokaisessa kriisissä, syrjäytyneet ja syrjityt kärsivät ongelmista eniten. Heitä myös usein syytetään ongelmista, joita he eivät aiheuttaneet.

Joka vuosi 18. heinäkuuta Yhdistyneet kansakunnat kutsuukin ihmiset ympäri maailmaa vaikuttamaan positiivisesti omissa yhteisöissään Nelson Mandelan perinnön mukaisesti.

Mandelan sanoin: ”Sinulla on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka”.

Nelson Mandela omisti elämänsä ihmiskunnan palvelukselle. Hän toimi ihmisoikeuksen asianajajana, omantunnonvankina, kansainvälisenä rauhantekijänä ja ensimmäisenä demokraattisesti valittuna vapaan Etelä-Afrikan presidenttinä.

Marraskuussa 2009 YK:n yleiskokous julisti 18. heinäkuuta olevan Nelson Mandelan kansainvälinen päivä. Päivä on tunnustus entisen Etelä-Afrikan presidentin panoksesta edistää rauhaa ja vapautta.

Guterres korostaa, että koronakriisi on osoittanut, miksi solidaarisuus ja yhteenkuuluvuus on tärkeää.

Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa. Jokaisella meillä on oma tehtävämme”.

Innoittukaamme siis Madiban sanomasta. Jokainen meistä voi vaikuttaa. Voimme kaikki edistää rauhaa, ihmisoikeuksia, sopusointua luonnon kanssa ja ihmisarvoa”.

Lisätietoja päivästä löytyy täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta