Meret: Elämämme alkulähde

Meret tarjoavat meille muun muassa happea, ruokaa ja lääkkeitä, joiden ansiosta ihmisten hyvinvointi voidaan taata. Merien hyvinvointi siis vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Meren luonnonvarojen väärinkäyttö on aiheuttanut ongelmia ekosysteemeille, jotka ovat romahduksen partaalla. Jotta voimme luoda terveen suhteen meren ja ihmisen välille, meidän täytyy uudelleenarvoida nykyiset käytäntömme ja tuotantotapamme. 

Jopa yli 70 % maapallon pinta-alasta on merta. Merillä on olennainen osa ilmastonmuutoksen vastaantaistelussa, ja ne tuottavat vähintään 50 % maapallon hapesta. Ihmiset ovat riippuvaisia merien hyvinvoinnista, sillä meren ekosysteemit ympäri maailmaa tarjoavat kansoille ruokaa ja lääkkeitä. Itse asiassa, yli miljardi ihmistä maailmassa on riippuvaisia merten tarjoamasta proteiinista. 

Vakava väärinkäyttö

Merenalainen elämä kärsii tämänhetkisestä toiminnastamme. Maailmantalous on riippuvainen meristä kuljetuksen ja kaupan vuoksi. Monet alat ovat myös aiheuttaneet vakavia päästöjä, mitkä vaikuttavat merten ekosysteemeihin negatiivisesti.

Kalastusalus
Kuva: Nate Cheney/Unsplash

Samaan aikaan maailman väestö on riippuvainen meristä, koska niistä saadaan ruokaa. Tämä on aiheuttanut sen, että monet lajit ovat liikakalastettuja. Meren elinympäristö on täten myös monin paikoin tuhottu. Tiede näyttää, että jopa 90 % suurten kalojen kalakannoista on ehtyneitä. Myös jopa puolet koralliriutoista on tuhottu. Kestämättömän maatalouden ja kalankasvatuksen aiheuttamat ravinnepäästöt myös aiheuttavat ongelmia, kuten rehevöitymistä. 

Yhden lajin katoaminen esimerkiksi liikakalastuksen seurauksena vaikuttaa koko ravintoketjuun. Kun enemmän lajeja häviää, se aiheuttaa vakavan epätasapainon ekosysteemissä. Monesti ekosysteemin epätasapainon ja lajien häviämisen seuraukset nähdään ja ymmärretään vasta myöhemmin.  

Toivon vuosikymmen

Yhdistyneet kansakunnat juhlistavatkin siis maailman merien päivää 8. kesäkuuta, minkä tarkoituksena on lisätä ymmärrystä merien ja niiden hyvinvoinnin tärkeydestä. 

”Nyt, kun pyrimme elpymään pandemiasta, meillä on myös ainutlaatuinen tilaisuus ja vastuu parantaa suhteemme luontoon, mukaanlukien maailman meriin”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoo viimeisimmässä viestissään maailmalle.

Tänä vuonna maailman merien päivä kulkee käsi kädessä YK:n valtamerten vuosikymmenen käynnistämisen kanssa. Valtamerten vuosikymmen pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusta ja innovaatiota, jotta maailman merien tilaa voidaan parantaa.

Roskaa
Kuva: Dusta Woodhouse/Unsplash

Tarvitsemme siis tutkimusta, innovaatiota, ja uusia käytäntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa ekosysteemien hyvinvointi. Meidän täytyy tietää, ettei esimerkiksi saasteet, kalastus ja ravinnepäästöt aiheuta ongelmia luonnossa. Nyt, jos koskaan on aika luoda inklusiivinen, innovaatinen ja historiasta oppinut suhde luontoomme.

Kaikkien on syytä tehdä oma osansa, jotta merten ekosysteemien ongelmat voidaan ratkoa. Mikään valtio tai alue ei voi korjata tilannetta yksin, vaan meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja oma osuutemme. 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta