Naiset ja tytöt – Tekniikan nerokkaat mielet

Tutkimukset osoittavat, että vaikka miehillä ja naisilla on samat valmiudet luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla, naiset ovat yhä edelleen aliedustettuina tai heitä kannustetaan vähemmän osallistumaan näille aloille.

Sukupuolten välisen kuilun umpeen kurominen on olennaisen tärkeää ihmiskunnan kehitykselle ja sen tulevaisuudelle. Aihe on myös keskeinen osa YK:n visiota paremmasta maailmasta. Kansainvälistä päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa vietetään tänään, 11. helmikuuta. Tämä onkin merkittävä tilaisuus nostaa kyseinen aihe yleiseen keskusteluun.

Miksi aihe on tärkeä? Siksi, että puolet maailman väestöstä saataisiin entistä aktiivisemmin mukaan STEM-aloille, parantaa mahdollisuuksia saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä – tavoitteet, jotka on laadittu useiden maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Naisten osallistamiseen luonnontieteiden alalla panostaminen ei ole pelkästään sukupuolten tasa-arvon (SDG 5) kysymys, vaan se on merkityksellistä myös SDG 3:n (”Varmistetaan terve elämä ja edistetään hyvinvointia kaikille kaikissa ikäryhmissä”) sekä ilmastotoimien lisäämisen (SDG 13) kannalta, sillä naiset ovat osa työvoimaa, joka etsii kestäviä ratkaisuja.

Kenia: Valokuvassa Norah Magero Vacciboxin kanssa. Vaccibox on innovatiivinen aurinkoenergialla toimiva jääkaappi, joka on hänen järjestönsä Drop Access valmistama paikallisesti saatavilla olevista materiaaleista. Kuva: RAEng/GGImages/Alissa Everett.

Moninaiset osatekijät

Unescon tilastoinstituutIN (UIS) mukaan naisten osuus tutkijoista on maailmanlaajuisesti vain noin kolmannes. Tiedot viittaavatkin perustavanlaatuisempaan ongelmaan, jota ei voida ratkaista vain tarkastelemalla kovia lukuja. Kvalitatiivinen tutkimus osoittaa, että naisten vähäiseen osallistumiseen STEM-alalle vaikuttavat monenlaiset  tekijät; sosiaaliset ja muut toisiinsa kietoutuvat osa-alueet, kuten perhe-elämään liittyvät odotukset, epätasa-arvoinen työympäristö tai jopa miehiin verrattuna vähäisempi taloudellinen tuki tutkimukselle.

Sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta katsottuna perheillä, joilla on rajalliset resurssit, on usein vaikeuksia tarjota lapsilleen matemaattis-luonnontieteellistä opetusta yleensä ja erityisesti tytöille. Myös etnisellä alkuperällä, kielellä ja maahanmuuttajien asemalla on suuri merkitys. Lisäksi naisilla on 20 prosenttia harvemmin älypuhelin kuin miehillä ja 300 miljoonaa naista harvemmin käyttää mobiilinettiä matalan ja keskitulotason maissa.

YK-kestävä-kehitys-tavoite-nro-5-sukupuolten-tasa-arvo
YK:n kestävän kehityksen tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo. Kuva: Yhdistyneet kansakunnat

STEM-alan naiset kohtaavat tasa-arvon haasteita

Naiset, jotka tekevät uraa kyseisillä aloilla, saavat keskimäärin pienempää palkkaa kuin miespuoliset kollegansa. Lisäksi naiset saavat yleensä pienempiä tutkimusapurahoja.

Naisten työurat ovat lyhyempiä ja huonommin palkattuja. He ovat aliedustettuina korkean profiilin lehdissä, tämän lisäksi heidät jätetään usein ylennysten ulkopuolelle.

Positiivisena puolena on kuitenkin huomioitava, että joissakin maissa naiset ovat saavuttaneet tasavertaisuuden biotieteissä – joskus jopa hallitsevat niitä. Näin ei kuitenkaan ole digitaalisessa tietotekniikassa, tietojenkäsittelyssä. Vaikka näillä aloilla on pulaa osaamisesta, naisia on Unescon raportin mukaan vain noin 28 prosenttia insinööriksi valmistuneista ja 40 prosenttia tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan tutkinnon suorittaneista.

Konkreettisia ratkaisuja?

YK ei käsittele asioita pelkästään sanoin, vaan tarjoaa erilaisia toimenpiteitä näiden tilastojen parantamiseksi ja sukupuolten epätasa-arvon torjumiseksi koulutusmahdollisuuksien osalta.

UNDP-Peking-naiste-women
Panelistit keskustelevat naistutkijoiden kohtaamista haasteista YK:n tiloissa Pekingissä käytävän poliittisen vuoropuhelun aikana. Kuva: UNDP

Vuonna 2022 UN Womenin toteuttama sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä sukupolvien tasa-arvofoorumi käynnisti sukupuolten tasa-arvoa edistävää teknologiaa ja innovointia koskevan toimintakoalition (Action Coalition on Technology and Innovation for Gender Equality, TIGE). Koalitio esitti useita mahdollisuuksia kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi vuoteen 2026 mennessä.

Yksi niistä on palvelujen ja digitaalisten oppimisvälineiden saatavuuden parantaminen tavoitteena yleisen digitaalisen lukutaidon vahvistaminen. Kun tytöille ja naisille annetaan mahdollisuus käyttää näitä välineitä, torjutaan stereotypioita tekemällä kaikille selväksi, että he voivat olla digitaalisesti yhtä päteviä kuin miespuoliset kollegansa.

Toisena toimenpiteenä on lisätä investointeja feministiseen teknologiaan ja innovointiin 50 prosentilla ja tukea naisten johtajuutta innovaattoreina, jotta voidaan vastata paremmin naisten ja tyttöjen kiireellisiin tarpeisiin.

Osallisuuden ja monimuotoisuuden jatkuva mittaaminen on taktisesti tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että maailma on sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti oikealla tiellä naisten ja tyttöjen osalta teknologian ja tieteen alalla.

  • Koulutukseen priorisointi mahdollistaa tytöille ja naisille työkalut parempaan tulevaisuuteen. Lue lisää täältä.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta