One planet summit ilmastotapaaminen: yli 14 miljardia dollaria suurelle vihreälle muurille

Maanantai 11. tammikuuta Ranska kutsui yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailmanpankin kanssa koolle neljännen One Planet -ilmastokokouksen. Kokouksessa keskityttiin luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien suojeluun ja linkkeihin ihmisten terveyteen. Huippukokouksen myötä yli 14 miljardia dollaria osoitetaan suurelle vihreälle muurille ilmastonmuutoksen torjumiseksi, luonnon suojelemiseksi ja elinolojen parantamiseksi Sahelin alueella.

One Planet Summit on kansainvälinen ilmastokokous ja foorumi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kokouksen tavoitteena on nopeuttaa globaalia siirtymistä kestävämpään talouteen ja asettaa ilmasto ja luonto maailmanlaajuisen elpymisen ytimeen.

Ensimmäinen One Planet -ilmastokokous pidettiin 12. joulukuuta 2017, tasan kaksi vuotta Pariisin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Kokoukset tarjoavat poliittisille johtajille, yksityisen sektorin päätöksentekijöille, säätiöille, kansalaisjärjestöille ja kansalaisille mahdollisuuden kokoontua arvioimaan ja nopeuttamaan rahoituksen aikaansaamista liittyen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja valtamerten ratkaisuihin.

Maanantaina 11. tammikuuta 2021 järjestettiin neljäs One Planet -ilmastokokous, jonka teemana oli ”Toimitaan yhdessä luonnon puolesta”. Keskiössä ovat luonnon monimuotoisuuden suojelu

Kokous oli tilaisuus kohottaa kansainvälisen yhteisön kunnianhimoa luonnon suojelemiseksi. Samalla käsiteltiin COVID-19-pandemiaa koskettavia kysymyksiä. Resurssien mobilisoinnin myötä yli 14 miljardia Yhdysvaltain dollaria osoitetaan elpymiseen ja toimeentuloon Sahelin alueella suuren vihreän muurin (GGW) kautta.

Sahelin vyöhykkeen suuri vihreä muuri

Taistellakseen Sahelin sosiaalisia ja ekologisia ongelmia vastaan 11 alueen valtiota käynnistivät Afrikan unionin tukemana ”Suuri vihreä muuri” -hankkeen vuonna 2007. Kyseessä on 8000km pitkä maailmanihme Senegalista Djiboutiin. Projektin alusta saakka on tehty monitasoyhteistyötä alueen elvyttämiseksi. Vihreää muuria voidaan pitää  keskeisenä osatekijänä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

GGW-aloite osoittaa, kuinka luonnon voimaa voidaan hyödyntää ja poliittisia ratkaisuja moniin ja monimutkaisiin ympäristöuhkiin. Muuri on tarpeellinen ratkaisu vastaamaan uhkiin, jotka eivät kohdistu ainoastaan Afrikan mantereelle, vaan koko maailmaan ja kaikkiin yhteisöihin. Haasteina ovat erityisesti ilmastonmuutos, kuivuus, nälänhätä, konfliktit ja muuttoliike.

GGW on innoittanut monia Afrikan maita, jotka ovat nyt sitoutunet siihen. Projekti myötävaikuttaa maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden suojelua. GGW on yksi ikonisista globaaleista kampanjoista, jotka on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2030.

Investoinnit suureen vihreään muuriin

Yhden planeetan huippukokous 11. tammikuuta saatiin päätökseen suuren vihreän muurin  investointien lisäämiseksi ja GGW-projektin koordinoimiseksi yhdessä vahvistetun yli 14 miljardin dollarin investoinnin kanssa.

COVID-19:n jälkeisessä tilanteessa, jossa Sahelin maat kamppailevat budjettien ja rahoituksen kanssa, tämä investointi auttaa täyttämään taloudelliset vaatimukset ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Pandemian toipuminen on tilaisuutemme muuttaa kurssiamme. Älykkään politiikan ja oikeiden investointien avulla voimme suunnitella polun, joka tuo terveyttä kaikille, elvyttää taloutta ja lisää sietokykyä. Energia- ja liikennealan innovaatiot voivat ohjata kestävää elpymistä sekä taloudellista ja sosiaalista muutosta. Luontoon perustuvat ratkaisut – kuten Afrikan suuri vihreä muuri – ovat erityisen lupaavia ”, sanoi YK: n pääsihteeri António Guterres.

GGW: n loppuunsaattamiseksi tarvitaan arviolta 33 miljardin Yhdysvaltain dollarin investointi yksityisistä, kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Lue lisää:

https://unric.org/fi/sahelin-vyohykkeen-suuri-vihrea-muuri-yhdistaa/

https://www.oneplanetsummit.fr/en

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta