Päätöslauselma 1325: avain kestävään rauhaan

Rauhanturvaamista on monia vuosia tehty miesten ehdoilla, ja naisten oikeudet ovat jätetty huomioimatta rauhanturvaamisoperaatioissa ja turvallisuuden tavoittelemisessa. Tämän vuoden Kansainvälisenä YK:n rauhanturvaajien päivänä halutaan kuitenkin muistuttaa naisten tärkeydestä rauhanturvaamisessa, ja sen vuoksi teemana on Naisrauhanturvaajat – avain rauhaan.

Päivän teema juontaa juurensa vuonna 2000 tehtyyn päätöslauselmaan 1325. Päätöslauselma on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston luoma, ja sen tehtävänä on saada huomiota sukupuolen, rauhan ja turvallisuuden suhteeseen, jotta naiset saisivat äänensä kuuluviin.

Päätöslauselmassa todetaan, että naisilla on tärkeä ja uniikki vaikutus konfliktien ennaltaehkäisemisessä, rauhanneuvoitteluissa, rauhanrakentamisessa, rauhanturvaamisessa sekä humanitaarisessa työssä. Päätöslauselma myös painottaa tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuden tärkeyttä.

naisrauhanturvaajat
Tilastot todistavat, että naisten osallistuminen rauhansopimuksiin ja rauhanturvaamiseen tuottavat positiivisia tuloksia. KUVA: UNPhoto

20. vuosipäivä
Päätöslauselma 1325:n luomisesta on nyt kulunut tasan 20 vuotta. Näiden 20 vuoden aikana edistystä on tapahtunut, mutta naiset jäävät yhä välillä rauhan ja turvallisuuden asioissa ulkopuolelle. Se on myös kaikkien etu, jos naiset sisällytetään rauha- ja turvallisuusoperaatioihin kokonaisvaltaisesti.

Tilastot todistavat, että naisten osallistuminen rauhansopimuksiin ja rauhanturvaamiseen tuottavat positiivisia tuloksia. Vuoden 1989-2011 aseistettuihin konflikteihin keskittyvä tutkimus todistaa, että jos rauhansopimuksia solmittaessa mukana on ollut naisia, on saavutettu kestävämpi rauha. Naiset rauhanneuvotteluissa ovat myös tuottaneet poliittisiin uudistuksiin tähtääviä sopimuksia, ja ne ovat toteutuneet todennäköisemmin, kun naiset ovat olleet niiden tekovaiheessa mukana.

”Juhlistaessamme turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325:n 20. vuosipäivää, täytyy meidän muistaa tehdä enemmän, jotta voimme saavuttaa tasa-arvoisen naisten edustuksen rauhan ja turvallisuuden kaikilla osa-alueilla”, pääsihteeri António Guterres sanoi videoviestissään päivän kunniaksi.

Päätöslauselma 1325 luotiin 31. lokakuuta vuonna 2000. KUVA: UNPhoto

Naiset jäävät yhä ulkopuolelle
Päätöslauselma 1325 on tuonut naisia enemmän rauhanturvaamisoperaatioihin. Vuodesta 2015 lähtien naisten osuus rauhanturvaamisoperaatioissa on ollut jatkuvassa nousussa, eikä tahti näytä hidastuvan. Naisten osuus on kuitenkin yhä liian vähän, jolloin naiset jäävät rauhan ja turvallisuuden ulkopuolelle.

”Naiset pääsevät usein paremmin osaksi yhteisöjä, joissa rauhanturvaamisoperaatio on käynnissä. Tämä mahdollistaa tehokkaamman siviilien suojelun, ihmisoikeuksien edistämisen ja kokonaisuudessaan paremmat rauhanturvaamisoperaatiot. Silti naiset edustavat yhä vain kokonaisuudessaan kuutta prosenttia kaikista rauhanturvaajista”, Guterres sanoi videoviestissään.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta