Suomen ihmisoikeustilanne arvioitavaksi YK:n yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun

YK:n ihmisoikeusneuvosto arvioi yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussaan (UPR, Universal Periodic Review) Suomen kansallisen ihmisoikeustilanteen neljättä kertaa. Tänä vuonna tarkastelu järjestetään 9. marraskuuta ja tarkastelu on katsottavissa webcast livesta.

Suomenlinna, Helsinki. Kuva: Unsplash/Julius Jansson

Suomi on yksi YK:n muista Jäsenvaltioista, joita UPR-työryhmä tarkastelee tulevalla tarkastelukierroksellaan 7.-18. marraskuuta. Tarkastelukierros käynnistää neljännen kierroksen ihmisoikeustilanteen arvioinneista. Suomen aiemmat arvioinnit on pidetty huhtikuussa 2008, toukokuussa 2012 ja toukokuussa 2017.

Asiakirjat, joihin arviot pohjautuvat ovat 1. kansallinen raportti – tarkastelun kohteena olevan Jäsenvaltion toimittamat tiedot YK:n kirjoitusohjeiden mukaisesti, 2. raportit, jotka on koottu riippumattomien ihmisoikeusasiantuntijoiden sekä -ryhmien, tunnetaan myös nimellä Special Procedures, ihmisoikeussopimuselinten ja muiden YK:n tahojen puolesta. Lisäksi 3. raportit muilta sidosryhmiltä, kuten kansallisilta ihmisoikeusinstituutiolta, alueellisilta järjestöiltä sekä kansalaisyhteiskunnan tahoilta. 

Kolme aiempaa raporttia, jotka toimivat pohjana Suomen 9. marraskuuta tehtävälle tarkastelulle löytyvät täältä 

Aika ja päivämäärä : 14.30-18.00, keskiviikkona 9. marraskuuta 2022. (Geneven aika, GMT +1)    

Määräaikaistarkastelu

YK:n ihmisoikeusneuvosto. Kuva: UN Photo/Jean Marc Ferré

UPR on ainutlaatuinen mekanismi, joka sisältää säännöllisen ihmisoikeustilan tarkastelun kaikissa 193 YK:n Jäsenvaltioissa. YK:n kaikkia 193 Jäsenvaltiota on arvioitu kolmesti aiempien kolmen tarkastelujakson aikana vuodesta 2008 alkaen. Nyt neljännen jakson aikana Jäsenvaltioiden odotetaan jälleen välittävän toimenpiteet, joita ne ovat toteuttaneet pannakseen täytäntöön aiemmissa tarkasteluissa annetut suositukset, ja joita ovat sitoutuneet seuraamaan. Näiden lisäksi odotetaan Jäsenvaltioiden myös tuovan esiin viime aikaisen ihmisoikeustilanteenkehityksen maassaan.  

Suomen valtuuskuntaa edustaa tänä vuonna ulkoministeri Pekka Haavisto.

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta