sähkötupakka häviää Suomen laille

Suomi näyttää muille maille mallia siitä, miten tupakan käyttöä voidaan vähentää kasvattamatta sähkötupakoiden suosiota.

Sähkötupakat ovat vallanneet globaalit markkinat: Euromonitorin teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2019 sähkötupakoiden markkina-arvo oli 19,3 miljardia dollaria ja luvun arvioidaan olevan vuonna 2020 isompi. Vuonna 2018 sähkötupakkaa käytti 41 miljoonaa ihmistä. Maat ympäri Eurooppaa ovat pyrkineet hallitsemaan nikotiinituotteiden suosiota, mutta suosio on vain siirtynyt perinteisistä tupakkatuotteista sähkötupakkaan.

Suomen tupakkalaki näyttää mallia
Suomi sen sijaan on onnistunut tekemään asiat toisin. 20 vuotta sitten melkein neljäsosa suomalaisista tupakoi päivittäin. Vuonna 2018 luku oli vain 14%. Samanaikaisesti myös sähkötupakankäyttö on pysynyt minimissä: vuonna 2018 vain 1% suomalaisista sanoi käyttävänsä sähkötupakkaa päivittäin. 

Meri Paavola on yksi niistä henkilöistä, joka on ollut mahdollistamassa tupakkatuotteiden vähentynyttä käyttöä. Paavola oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön erikoisryhmässä, joka oli säätämässä sähkötupakkalakia. Vuonna 2016 hallitus uudisti koko Suomen tupakkalain puuttuakseen sähkötupakan käyttöön.

Monissa maissa tupakkalainsäädäntö on keskittynyt vain nikotiiniriippuvuuden ennaltaehkäisemiseen. ”Suomi oli ensimmäinen maa, joka otti lainsäädännön tavoitteeksi tupakan käytön lopettamisen kokonaan”, Paavola kertoo viitaten vuoden 2010 tupakkalakiin, jonka pyrkimyksenä on lopettaa tupakkatuotteiden käyttö vuoteen 2040 mennessä. ”Vuonna 2016 laki laajennettiin koskemaan kaikkia nikotiinituotteita. Käytännössä tämä tarkoittaa haittavaikutusten vähentämistä mainostavien tuotteiden suosittelemisen lopettamista. On tärkeää, että huomataan sekä tupakka- että nikotiinituotteiden aiheuttama riippuvuus.”

Suomi oli edelläkävijä sähkötupakkalainsäädännössä, joka sisältää esimerkiksi eri makujen kieltämisen, ikärajan ostajille, markkinoinnin kieltämisen, rajoituksia tuotteen esittelylle ja myynnille, tuontirajoitteita ja kiellon ei-tupakointia -alueilla. Nopean toiminnan ja ankaran sääntelyn avulla Suomi onnistui vähentämään perinteisten tupakkatuotteiden käyttöä kasvattamatta sähkötupakan suosiota.

20 vuotta sitten melkein neljäsosa suomalaisista tupakoi päivittäin.

Haavoittuvaisimmat ryhmät mielessä
”Lainsäädäntö on todella tärkeä keino suojella haavoittuvaisimpia ryhmiä sähkötupakalta”, kertoo Paavola, ”esimerkiksi karkin makuiset sähkötupakat ovat selkeästi suunnattu lapsille ja nuorille.” Tämän vuoksi sähkötupakkaa myydään Suomessa vain tavallisen tupakan makuisena.

Tämän vuoden kansainvälisen tupakattoman päivän teemana on nuorten suojelu teollisuuden manipulaatiolta ja nuorten tupakan ja nikotiinin käytön ennaltaehkäisy. Etenkin nuorena aloitettu nikotiinituotteiden käyttö altistaa voimakkaalle nikotiiniriippuvuudelle.

Toisin kuin usein uskotaan, sähkötupakka ei ole vaaratonta. Ne sisältävät nikotiinia, jolla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia aivojen kehitykseen. Myös nikotiinimyrkytys on mahdollista saada sähkötupakasta ja etenkin erilaiset sähkötupakkamaut saattavat olla haitallisia terveydelle, kuten useista tutkimuksista käy ilmi.

Suomen tupakkalaki on kunnianhimoinen, ja tavoite vuodelle 2030 on, että vain viisi prosenttia suomalaisista käyttäisi tupakkaa tai nikotiinituotteita. Myös tänä vuonna tupakkalaki tarkistetaan ja tarvittaessa uudistetaan, jotta lainsäädäntö pysyy tupakkateollisuutta askeleen edellä.

Lue lisää kansainvälisestä tupakattomasta päivästä täältä 

Lue lisää koronaviruksen ja tupakan suhteesta täältä 

 

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta