A-Ö Verkkosivun hakemisto

Tagi: SDG

SDG Wheel

Tavoite 17

Tuen tarjoaminen kestävän kehityksen rakentamiseen, globaalin kumppanuuden elvyttäminen. Hallituksien, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, YK-järjestelmän ja muiden sidosryhmien kanssa voimme yhdessä saavuttaa Agenda 2030 -toimintasuunnitelman asettamat...

Tavoite 16

Rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien edistäminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Rauhallisia yhteiskuntia ei voida saavuttaa, mikäli tilannetta leimaavat väkivalta ja konfliktit. Oikeusvaltiot, hyvin toimiva julkishallinto yhdistettynä...

Kestävän kehityksen tavoitteet – SDG about

Maailman johtajat päättivät kestävän kehityksen tavoitteista (eng. Sustainable Development Goals, SDGs) kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.–27.9.2015. Kestävän kehityksen tavoitteet korvaavat vuonna 2000 asetetut...

Tavoite 15

Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen, sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Biologinen monimuotoisuus on tärkeä perusta maapallon elämää ylläpitäville järjestelmille ja nykyinen sekä tuleva vauraus...

Tavoite 14

Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön edistäminen. Merten saastumista tulee vähentää ja ehkäistä merkittävästi, sekä merten ja rannikkoalueiden ekosysteemejä tulee...

Tavoite 13

Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen. Suuri osa lisääntyneistä ilmakehän kasvihuonekaasupäästöistä tulee käyttämistämme fossiilisista energianlähteistä. Maapallon lämpötila voi nousta seurauksena päästöjen lisääntymiselle. Lämpötilan nousulla...

Tavoite 12

Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittämistä. Kuluttajien, valmistajien, tutkijoiden, päättäjien, median, järjestöjen ja yritysten välille tarvitaan systemaattista yhteistyötä ja informaation jakamista, jotta...

Tavoite 11

Turvallisten ja kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentaminen. Kaupungistuminen on kasvava trendi koko maailmassa, sillä tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja vuoteen...

Tavoite 10

Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä. Eriarvoisuutta voi olla monenlaista, esimerkiksi erilaiset koulutusmahdollisuudet lisäävät sitä. Universaalien käytäntöjen kehittäminen kiinnittäen huomiota myös vähäosaisimpiin ja...