YK:n asiantuntijoiden mukaan öljynporauslupa ei ole Norjan perustuslainmukainen

Kahden YK:n ihmisoikeusasiantuntijan mukaan Norjan perustuslakiin merkitty kohta oikeudesta terveelliseen ympäristöön on merkityksetön, mikäli öljynporaukselle näytetään vihreää valoa korkeimman oikeuden toimesta. 

Asiantuntijoiden kantaaottava teksti julkaistiin Aftenpostenissa. Siinä he muun muassa vetoavat samanlaiseen ennakkotapaukseen, jota on käsitelty Norjan korkeimmassa oikeudessa.

Ympäristöjärjestöt ovat kyseenalaistaneet öljynporauksen sallimisen Arktisella alueella. Luvan antamisen nähdään rikkovan perustuslaissa mainittua oikeutta terveelliseen ympäristöön.

Marcos Orellana

YK:n asiantuntijat, vaarallisten aineiden asiantuntija Marcos Orellana ja ihmisoikeus- ja ympäristöasiantuntija David Boyd, ovat jo aiemmin toimittaneet aihetta käsittelevän asiakirjan korkeimpaan oikeuteen.

”Mikäli Norjassa hyväksytään toiminta, joka aiheuttaa merkittävän määrän päästöjä, rikotaan perustuslaissa mainittua oikeutta terveelliseen ympäristöön. Tämä vaikuttaa keskeisesti mahdollisuuksiin torjua ilmastonmuutosta, aikamme suurinta ympäristöhaastetta”, Orellana ja Boyd kirjoittavat Aftenpostenin julkaisussa.

Konna vai sankari?

Artikkelissa kysytään, että onko Norja ilmastopaholainen vai ilmastosankari.

Asiantuntijoiden mukaan Norjalla on valmiudet ja resurssit pitäytyä ilmastositoumuksessa.

”Kun otetaan huomioon Norjan käytettävissä olevat resurssit, sen rooli tärkeänä öljyntuottajana ja nykyiset kasvihuonekaasupäästöt henkilöä kohden, jotka ovat ovat selvästi maailmanlaajuisen keskiarvon yläpuolella, Norja on maa, joka omaa toisaalta

David Boyd

merkittävän vastuun ja samalla myös kapasiteetin noudattaa ilmastositoumuksia”, sanotaan tekstissä.

Asiantuntijoiden mukaan tapaus on periaatteellisesti tärkeä nykyisille ja tuleville sukupolville, ja se vastaa niitä haasteita, joita myös muut maat kohtaavat. Nykyisenlaista toimintaa ei voida jatkaa rikkomatta Pariisin sopimusta.

Asiantuntijat huomauttavat, että Norjaan verrattuna huomattavasti vähemmän varakkaat valtiot, kuten Belize, Costa Rica, Ranska ja Uusi-Seelanti, ovat jo kieltäneet öljyn ja kaasun etsinnän, taistellakseen ilmastonmuutosta vastaan.

Norjan korkeimman oikeuden päätös vaikuttaa kansallisesti ja ylikansallisesti. Se osoittaa, että haluaako Norja pahentaa vai lievittää nykyistä kriisiä”, Orellana ja Boyd sanovat artikkelissa.

YK:n erityisraportoijat nimitetään ihmisoikeusneuvoston toimesta. He ovat riippumattomia toimijoita. He suorittavat toimeksiantoa, tutkivat ja raportoivat ihmisoikeustilanteista ympäri maailmaa.

Nälkälakko

Vastalauseena Norjan valtion toimintaa kohtaan on aloitettu myös nälkälakko, jonka on määrä kestää oikeuskäsittelyn ajan. Nälkälakon osanottaja Jonas Kittelsen toteaa, että tavoitteena on saavuttaa tiedotusvälineiden huomio, jotta kriisin vakavuus ja Norjan hallituksen kaksinaismoralismi saavat näkyvyyttä.

Lue lisää:

https://unric.org/fi/llmastonmuutos/

https://unric.org/fi/guterres-varoittaa-pohjoismaiden-neuvostoa-kestavan-kehityksen-tavoitteet-vaarassa/

Uusimmat artikkelit

António Guterresin viesti koronaviruksesta