Nordiska klimatdagen testar skolelevers klimatkunskaper

Nordiska klimatdagen firas 11 november, se mera information på www.klimanorden.org

Nordiska klimatdagen firas 11 november, se mera information på www.klimanorden.orgSom en upptakt till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december anordnar Nordiska ministerrådet den 11 november en gemensam klimatdag för skolelever i hela Norden.

Eleverna kommer att delta i världens kanske största sms-tävling och lämna in sina bidrag med förslag på hur man kan lösa klimatproblem där de bor.

Det är de nordiska utbildningsministrarna som är värdar för Nordiska klimatdagen. Målet är att främja samarbetet om klimatundervisning bland lärare i Norden och stimulera elevernas engagemang i klimatutmaningen.
Det sker bland annat genom webbplatsen klimanorden.org och via en stor sms-tävling.

På själva Nordiska klimatdagen sjösätts ett av de största undervisningsuppläggen per sms hittills i världen.Det består bland annat av ett Nordiskt klimatuppdrag, som går ut på att ungdomar från hela Norden kommer med sina bidrag med förslag på hur klimatproblematiken på bästa och mest kreativa sätt kan belysas via ljud, film, text och bilder. Därutöver ska eleverna svara på en rad frågor om klimat och miljöfrågor – två av Nordiska ministerrådets viktigaste hjärtefrågor.

Över 150 skolor deltar i hela Norden och 4000 elever får sina kunskaper om klimatfrågan prövade inför FN:s stora klimatkonferens nu i december.