Internationella dagen för oskyldiga barn

twogirls

twogirls

Den 4:e juni uppmärksammar Förenta Nationerna den Internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression.Målet med dagen är att sprida vetskap om den smärta och det lidande barn runtom i världen genomgår på grund av fysiskt eller psykiskt våld. Dagen bekräftar FN:s förpliktelse och engagemang i att trygga barnens rättigheter.

Den internationella dagen firar även miljoner av individer och organisationer som arbetar för att skydda barn och trygga deras rättigheter. Det är ett ögonblick för människor runtom i världen att bli medvetna om den monstruösa effekt som misshandel, vilken form den än må ha, innebär för barn. 

Dagen är också ett tillfälle då organisationer och individer lär sig av eller deltar i informationskampanjer som fokuserar på barns rättigheter.

Källa:
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.unicef.org

Foto: UN Photo/Stephenie Hollyman