UNRIC publicerar ett nordiskt nyhetsbrev som tangerar aktuella frågor som berör Norden och FN. I vårt nyhetsbrev tar vi upp en rad olika teman och presenterar månatligen en nordisk profil inom FN-systemet, som berättar mer om hur det är att jobba för FN inom dess olika organ.

Du kan beställa nyhetsbrevet här.